Fjärrvärmeservice – tryggt och ekonomiskt

När du behöver både värme och varmvatten till din fastighet är det enkelt med fjärrvärme. Men även en bra värmeanläggning behöver service och lite omsorg då och då. Det handlar trots allt om en teknisk installation med komponenter som slits under årens lopp. Utan underhåll ökar risken att anläggningen stannar när den som bäst behövs.

Lösningen för ett enkelt och bekymmersfritt underhåll är tjänsten fjärrvärmeservice. Den innebär att vi återkommande kontrollerar och justerar det som krävs i er fjärrvärmecentral. När en duktig tekniker håller ett vakande öga på anläggningen kan du känna dig trygg. Med rätt underhåll förlängs livslängden på fjärrvärmecentralen. En välskött och väl justerad värmeanläggning blir dessutom mer energisnål och billigare i drift. Det gör gott för ekonomin.

Allting dokumenteras

I fjärrvärmeservice ingår alltid att vi dokumenterar vidtagna åtgärder och gjorda iakttagelser. Ni får klara besked om förhållanden som är av betydelse för fjärrvärmecentralens funktion.

Jour dygnet runt

Trots ett gediget underhåll kan akuta fel ändå inträffa. Men räddningen finns nära. Genom att avtala om fjärrvärmeservice har ni skaffat en extra trygghet. Ni har tillgång till vår jourservice dygnet runt, året runt. Det är skönt att få hjälp snabbt, särskilt om något skulle inträffa under vinterns kalla helgdagar.

Med fjärrvärmeservice får du:

  • återkommande översyn av din fjärrvärmecentral
  • service utförd av kompetenta fjärrvärmetekniker till en fast månadskostnad
  • avhjälpande underhåll och jour dygnet runt till kraftigt reducerade priser

Här kan du få fjärrvärmeservice

Fjärrvärmeservice går idag att teckna på många av våra orter, men dessvärre inte alla. På dessa orter kan du i dagsläget få fjärrvärmeservice: Staffanstorp, Bara, Boxholm, Älmhult, Vaxholm, Mora, Orsa, Timrå, Sollefteå.

Frågor? Kontakta vår kundservice!

E-post: kundservice@adven.com
Telefonnummer: 010-455 08 85 (vardagar* 08.00-16.30).

*Under följande dagar 2022 har kundservice stängt; 15 april, 18 april, 9-10 maj, 26-27 maj, 6 juni, 23-25 juni, sommarstängt: v 28-30, julstängt: 23-26 december.

Självriskeliminering för privatkunder med fjärrvärmeserviceavtal 

Adven täcker sina fjärrvärmeservicekunders självrisk (max 5 000 kr) i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentralen och/eller kundens värmesystem. Detta gör vi för att ytterligare öka tryggheten och stabilitet av att ha fjärrvärme som uppvärmningsform.

Exempel på fel: Ledningsbrott, överhettning, översvämning eller annat oförutsett fel i värmesystemet, inklusive anslutningar till fjärrvärmenätet.
Definition av fel: Skada som är plötsligt och oförutsedd.
Definition av primär skadeorsak: Skadan ska ha sin orsak i ovan nämnda fel.
Exempel på skada: Ledning springer läck så att golv och bjälklag förstörs eller huvudledning går av och orsakar vattenskada på byggnad.

Skadereglering sker enligt följande:

  1. Kunden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag för hem/villa.
  2. När skadebeslut finns framme, fyller kunden i skadeanmälningsblankett (finns att ladda ner nedan).
  3. Blanketten skickas till oss på Adven Energilösningar AB för bekräftelse av skada och anslutning.
  4. Vi skickar blanketten vidare till vår samarbetspartner Berkley.
  5. Berkley betalar ut ersättning för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren (finns att ladda ner nedan).