Energiproduktion

Industriell energiproduktion – en viktig del av vår kärnverksamhet

Att driva och utveckla industriella energianläggningar är en grundläggande del av vår verksamhet. Med pannexperter, projektledare, bränsleinköpare och experter inom drift och underhåll ger vi tillsammans våra kunder tillgång till hållbar och konkurrenskraftig energi, idag och över tid. Ibland tar vi över ägandeskapet och förbättrar befintliga anläggningar och ibland bygger vi ny kapacitet för att stödja exempelvis en produktionsexpansion eller våra kunders hållbarhetsresor.

Energi är vår kärnverksamhet, vilket ger våra kunder utrymme att fokusera på sin.

Våra energitjänster

Omställning från fossila bränslen

Processindustrin strävar, precis som många andra branscher, efter att fasa ut användningen av fossila bränslen för att begränsa klimatförändringarna och minska sin påverkan på miljön. Att investera i ny utrustning, skanna bränslemarknaden efter det bästa lämpliga alternativet och bygga och driva en ny energianläggning görs dock inte över en natt. Vi hjälper våra kunder i omställningen och gör det möjligt för dem att nå sina miljömål på ett konkurrenskraftigt och smidigt sätt.

Effektiv produktion av industriell ånga och hetvatten

Processånga och hetvatten är, utöver el, några av de vanligaste energiformerna som industrin behöver för att driva sina processer. Vår erfarenhet är att även basen i energiförsörjningen ofta kan drivas på ett mer effektivt sätt, vilket möjliggör både besparingar genom lägre total energiförbrukning och ett mindre koldioxidavtryck. Eftersom ånga många gånger också är en stor kostnad för processindustrier kan vi även genom att effektivisera energianvändningen, hjälpa våra kunder ur ett kostnadsperspektiv. Står man som industriverksamhet inför en eventuell expansion av sin produktion behövs ofta mer ångkapacitet. Det löser man ofta genom att investera i ny infrastruktur. Med vårt holistiska synsätt hjälper vi i stället våra kunder att ta vara på spillvärme och återvinna överskottsånga för återanvändning i de egna processerna. Det är effektivt, tycker vi!

Industriell kyla och kylvatten

På Adven har vi mer än 20 års erfarenhet av produktion av kyla för industrin, där behoven varierar från kyl- och frystemperaturer. I produktion av industriell kyla och kylvatten används vanligtvis naturliga kylmedel som ammoniak och koldioxid. Den värme som skapas i kylprocessen kan vi hjälpa våra kunder att ta vara på genom att exempelvis använda värmepumpar för återanvändning i de egna processerna. Vi kan även ta vara på restvärme genom samarbete med det lokala fjärrvärmenätet. Enligt oss är nyckeln till en smart lösning att energin som skapas i kylprocessen används så effektivt som möjligt.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här samarbetet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.

Michal Jarczyński
VD för Arctic Paper S.A.

Hur vi arbetar

Läs mer

Energy as a Service® är vår modell för skräddarsydda, långsiktiga och smarta samarbeten. Vi utvecklar, bygger, äger och driver ny och befintlig infrastruktur inom energi och vatten för industrier och stora fastigheter. Vi tar fullt ansvar för alla delar i värdekedjan och arbetar nära våra kunder under hela samarbetsperioden.

Läs mer

1. Utveckla

Våra experter skräddarsyr en lösning baserad på ett helhetsperspektiv på kundens energi- och vattenanvändning – och framtida behov.

2. Bygga och Äga

Vi gör verklighet av projektet genom att ta hand om investeringen och projektleda byggfasen på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

3. Drift och Underhåll

Vår erfarna O&M-personal driftar anläggningen lokalt och säkerställer tillgänglighet med 24/7 fjärrövervakning.

4. Förbättra

Allteftersom kundens verksamhet – och världen – förändras, gör vi ständiga förbättringar under hela avtalsperioden.