Industrisamarbeten

Vi hjälper lokala industrier och globala företag i energiomställningen

Adven har utvecklat energilösningar för industrin i mer än 50 år. Genom vår Energy as a Service®-modell producerar vi industriell ånga, värme och kyla samt erbjuder processlösningar för att förbättra energi-, vatten- och resurseffektiviteten.

Vi har ett lokalt förhållningssätt till att utveckla partnerskap och har nära samarbeten med lokala fjärrvärmenät. Medan en granne kan ha överskottsvärme kan en annan vilja utöka produktionen. Tillsammans kan vi få ut det mesta av lokala och globala resurser.

Vi samarbetar med stora och små industrianläggningar och bygger partnerskap som ger värde till våra kunder, till oss och samhället. Samtidigt som vi tillför energiexpertis och nödvändiga investeringsmedel – kan våra industrikunder fokusera på sin kärnverksamhet.

Att välja rätt teknologi

I vissa fall stämmer devisen ”one size fits all”. Ibland stämmer den inte alls. När vi skräddarsyr lösningar för industrier och stora fastigheter – som vi gör inom vår partnerskapsmodell Energy as a service® – behöver vi alltid tänka utanför boxen.

Kundens process och mål är vad som vägleder oss, inte tekniken vi har till hands. Vi föredrar inte den ena tekniken framför den andra. Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom flera teknikområden, men vi är alltid nyfikna och tvekar aldrig att prova nya sätt som gör våra kunder förberedda för sitt nästa steg.

Våra industrisegment

Från att förbättra din energieffektivitet och energiteknik till att övergå till förnybara och återvunna bränslen, finns vi här för att hjälpa dig. Ta reda på hur genom att välja ditt segment.