Kemi- & Läkemedelsindustrin

Långsiktiga samarbeten inom energi och vatten i kemi- och läkemedelsbranschen

Kemi- och läkemedelsindustrin konsumerar stora mängder vatten och har höga krav på pålitlighet i energiförsörjningen. För att identifiera utvecklingspotential tar vi alltid ett steg tillbaka och gör en helhetsanalys av alla energiintensiva processer samtidigt.

Vi utvecklar lösningar som på olika sätt hjälper till att förverkliga en mer cirkulär verksamhet, ger ekonomiska besparingar och kraftigt minskar verksamhetens klimatavtryck. Vår långa erfarenhet från hanteringen av olika processtjänster i kemisektorn har gjort att vi utöver mer traditionell energiförsörjning specialiserat oss på skräddarsydda lösningar, exempelvis levererar vi ånga till en kund genom förbränning av vätgas från deras egen process.

Vi på Cytiva arbetar intensivt och målinriktat för minskad miljöpåverkan från våra produkter. Detta är ett exempel på projekt där vi i samarbete med Adven kunde lösa ett problem på ett sätt som ger oss mervärde i minskad uppvärmningsenergi och därmed även minskad miljöpåverkan.

Cecilia Sjöstedt
Site Leader & VD på Cytiva i Uppsala
Läs berättelse

Hur vi skapar värde

När er verksamhet är i behov av ånga av hög kvalité och oavbruten energileverans finns vi på Adven här med expertis och erfarenhet. Vi erbjuder även lösningar inom vattenrening och energieffektivitet, samt smart återanvändning av olika restprodukter. Våra partnerskap kan ge betydande kostnadsbesparingar såväl som utsläppsminskningar. Vi kan till och med hjälpa till att öppna dörrar till nya affärsmöjligheter.

Rent vatten utan restprodukter – på ett hållbart sätt

Eftersom vatten används under stora delar av produktionsprocessen, till exempel vid kylning, är det viktigt att ha en effektiv vattenrening på plats för att säkerställa att kemikalier och läkemedelsrester inte släpps ut i naturen med processvattnet. Vill man gå mot ett helt cirkulärt vattensystem finns ännu fler fördelar att hämta, man kan reducera sitt vattenfotavtryck, värna om sjöar och vattendrag, och minska förbrukningen av kemikalier.

Effektiv energiproduktion skapar trygghet och kontinuitet

Att upprätthålla en hög servicenivå och tillgänglighet i energiförsörjningen är centralt, inte minst för processindustrin. Våra kunder kräver stora mängder ånga varje dag och avbrottsfria energileveranser är av största vikt för en stabil och högkvalitativ kemi- och läkemedelstillverkning. Vår Energy as a service®-modell gör kostnaderna mer förutsägbara och ser till att investeringar används på bästa sätt. Ofta finns även goda möjligheter att ta vara på och spillvärme och återföra det till den egna verksamheten, vilket både skapar besparingar och minskar det totala energibehovet.

Energieffektiv rening och återvinning av lösningsmedel och VOC

Metanol, etanol, acetater och olika sorters lösningsmedel är vanliga restströmmar som går att ta vara på och återanvända på ett effektivt sätt. Vi har hjälpt fler industripartners att införa moderna tekniker för olika sorters återvinning, som exempelvis indunstning med MVR-teknik, vilket har möjliggjort minskad energianvändning vid exempelvis destillation och indunstning. VOC-utsläpp genom gasströmmar och olika förorenade gaser är vanliga problem inom läkemedelsindustrin, men dessa finns det ofta goda möjligheter att behandla med rening i kombination med energiåtervinning.

Vill du veta mer om våra lösningar? Hör av dig till oss!

Emil Wanngren

Sales and Business Manager, Chemical & Pharmaceutical industry

Sverige
Kontakta Emil Adven Linkedin