40-årigt partnerskap med Ovako förgylls med hållbar satsning

2024-01-29
Samarbetsberättelser Metall & mineral Fjärrvärme

Det över 40-åriga partnerskapet med stålbolaget Ovako har inte bara lett till energibesparingar och utvecklade industriprocesser. Det har också lett till framstående tekniska lösningar på flera industrisiter. På Ovako i Hofors, där Adven sedan lång tid tagit vara på spillvärme, invigdes hösten 2023 en ny vätgasanläggning som hyllades av Sveriges stadsminister, Ulf Kristersson. Även från vätgasanläggningen kommer Adven snart kunna ta vara på restvärme.

– Leverantörerna av vätgasutrustning sa att det inte var möjligt. De tyckte att de hade utrett saken klart, säger Ovakos vätgastekniker Torbjörn Skoglund.

 

Sveriges stadsminister Ulf Kristersson på Ovakos invigning av världens första fossilfria anläggning av stål före valsning. Tillskottet utvecklar det redan långa samarbetet med Adven som nu kommer få ta vara på spillvärme från elektrolysanläggningen.

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom transport- och tillverkningsindustrin. De har verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och energisamarbetet med Adven sträcker sig över tre av fem av deras verksamhetsorter i Sverige. I 40 år har bolagen sammanlagt samarbetat i stålindustrierna i Hällefors, Boxholm och Hofors, där den nyaste lösningen just implementerats.

– Vi har haft ett gott samarbete med Ovako på flera orter i många år. Men när vi nu lyckades knäcka koden för att ta vara restvärme från elektrolysanläggningen för vätgas i Hofors tror jag att båda parter blev extra stolta, säger Erik Gynt, vd på Adven Hofors.

Generellt för stålproduktionen är att stora mängder värme från kylvatten samt varma avgaser från olika typer av ugnar kan tas tillvara istället för att kylas bort till luften eller närliggande vattendrag. En stor andel av den restvärme som tidigare gått till spillo hos Ovako har Adven kunnat nyttja för att istället värma bostäder och lokaler. Restvärmen tillför inget koldioxidavtryck, vilket gör att fjärrvärmen kan hålla ett lågt koldioxidavtryck på flera orter där Ovako och Adven samarbetar.

Ovako Hofors först med vätgas för stålproduktion

Stålverket i Hofors har varit en integrerad del av staden sedan 1500-talet och idag är fabriken i Hofors företagets mittpunkt med produktion i såväl stål- och valsverk som rör- och ringverk. Samarbetet med Adven i Hofors inleddes 2002, där man vid tidpunkten insåg att restvärmen från industrin kunde skapa värde för Hofors och istället användas för att leverera fjärrvärme till staden. Att Advens fjärrvärmeanläggning fortsatt är placerad på Ovakos industriområde illustrerar hur nära bolagen samarbetat sedan starten.

 

 

– Vi har så pass tät kontakt med Adven och vi är inte rädda för att ställa frågor, det tror jag inte heller att dem är. Vi har mer eller mindre krångliga gemensamma Excelark överallt, säger Ovakos Torbjörn Skoglund.

En del av Ovakos industriprocess i Hofors består av att valsa stålprodukter, en process som kräver upphettning i temperaturer upptill 1200 grader. Tidigare användes gasol, vilket räknas som ett fossilt bränsle. När Ovako hösten 2023 lyckades hitta en fossilfri lösning för upphettningen som istället baseras på vätgas blev det den första vätgasanläggningen i världen för att värma stål före valsning. Även här öppnades nya dörrar för samarbetet.

Partnerskap löser svåra utmaningar

När ingenjörerna på Adven och Ovako möts och de slår sina kloka huvuden ihop kommer ofta nya idéer till. Så blev först idén till om att återvinna energi från Ovakos nya elektrolysanläggning som ska producera vätgas. Lars Sjökvist är en av ingenjörerna på Adven som var med och knäckte idén, när de insåg att restvärme från en elektrolysanläggning också borde gå att ta tillvara på, även om det inte är helt konventionellt.

– Leverantörerna av vätgasutrustning sa att det inte var möjligt. De tyckte att de hade utrett klart och att det inte gick att ta vara på restvärme från vätgasanläggningen, säger Torbjörn Skoglund. Han skrattar och fortsätter, Lars hade en stor del i att knäcka lösningen, han gav sig inte.

Diskussionerna kring att ta vara på restvärmen från elektrolysanläggningen började redan 2021 vilket varit en utmaning för de båda bolagen rent tekniskt. Tekniken är ännu inte särskilt vanlig och svårigheterna har rört att få restvärmen från anläggningen att uppnå tillräckligt höga temperaturer för att kunna kopplas ihop med fjärrvärmesystemet. Genom det nära samarbetet har Adven blivit inkopplade i utvecklingen redan i ett tidigt skede och har därför kunnat påverka hur lösningen ska se ut. Något som hjälpt till att utforma lösningen för att från start anpassas för fjärrvärmenätet.

Foto: Ovako. Ovakos elektrolysanläggning är den största i Sverige med 20 MW eleffekt. Dessutom produceras vätgasen med fossilfri el.

Arbetet med att koppla ihop restvärmen från elektorlysörerna till fjärrvärmenätet har pågått under 2023 och snart är lösningen i drift. Med restvärme från flera delar av industriprocessen breddas riskspridningen ännu mer i bränslemixen för fjärrvärmen i Hofors.

– Vi följer noga utvecklingen om vad som händer kring vätgas, både hos Ovako och andra aktörer. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och vi är intresserade att ta vara på restvärme från fler vätgasanläggningar i fortsättningen, säger Advens Erik Gynt.