Massa- och Pappersindustrin

Samarbeten som förbättrar konkurrenskraft och hållbarhet

Massa- och pappersindustrin genomgår stora omställningar och spelar en viktig roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Det råder samtidigt oförutsägbarhet på energi- och råvarumarknader vilket försvårar långsiktiga beslut om rätt infrastruktur inom energi och vatten.

Vi hjälper våra kunder att navigera i denna verklighet genom att ta in den senaste expertisen och erfarenheten från vår bransch. Med vår samarbetsmodell Energy as a service® kan vi även gå från ord till handling – och skapa förändring. Vi har lång erfarenhet av att utveckla, äga och driva konkurrenskraftiga, innovativa och cirkulära lösningar inom energi och vatten. På så vis gör vi det möjligt för bruken att reducera kostnader och nå hållbarhetsmål, samtidigt som bruken kan fokusera på det som driver tillväxt för framtiden.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här samarbetet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.

Michal Jarczyński
VD för Arctic Paper S.A.

Hur vi skapar värde

Adven kan skapa värde för massa- och pappersbruk på flera sätt. Vi tror att en viktig nyckel är att ha ett helhetsperspektiv. Vi kombinerar lokala synergier med vår breda kompetens inom industriella energilösningar för att utveckla nya och innovativa koncept. Det långsiktiga perspektivet är centralt för oss, både i hur vi utvecklar nya samarbeten och hur vi utvecklar vår egen verksamhet. Vi kan därför ge leveransgarantier, ta risk och ansvar för både drift och prestanda.

Konkurrenskraftig ångförsörjning över tid

Den oförutsägbara och komplexa energimarknaden gör det svårt att förutse vilken lösning, teknik och bränslemix som kommer att stå sig långsiktigt. På Adven äger och driver vi mer än 100 förbränningsanläggningar och hos oss jobbar experter med inköp av förnybara och återvunna bränslen. Vi har ett långsiktigt perspektiv vilket innebär att vi bygger in flexibilitet i våra anläggningar för att säkerställa kostnadsfördelar med maximal leveranssäkerhet över tid. Innan vi bygger ny kapacitet letar vi alltid efter spillvärme eller andra sidoströmmar som kan skapa fördelar.

Leverera på hållbarhetsmål

Massa- och pappersbranschen är en föregångare inom hållbarhet och många företag har siktet inställt mot att nå en helt en fossilfri produktion. Vår erfarenhet är att många bruk kämpar med att eliminera de sista 10–20 procenten av sina fossila utsläpp. Ett samarbete med Adven kan göra det möjligt att nå hela vägen i mål. Ett sätt vi kan stödja är att realisera bränslekonverteringar i mesaugnar och torkar. Vi har även hjälpt flera industripartners genom åren att nyttja lokala synergier för att ta vara på spillvärme och återvinna olika avfallsströmmar. På så vis kan vi skapa värde från sådant som tidigare gått till spillo.

Avancerad vattenrening – för optimerade processer och skarpare tillstånd

Massa- och pappersindustrin använder traditionellt stora mängder kemikalier och producerar stora volymer slam. Vi kan hjälpa våra kunder att utveckla sin vattenreningsprocess med slutna vattensystem, genom att använda till exempel membran- eller förångningsteknik. Kostnadsbesparingar uppstår tack vare den minskade kemikalieförbrukningen samt minskade slammängder och minskat vattenintag. Tillsammans med våra kunder kan vi även öppna upp för ytterligare besparingar genom återvinning av olika näringsämnen och biogasproduktion genom att omvandla överskott av biomaterial till biogas.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Louise Kierkegaard

Industry Lead, Pulp & Paper

Adven Linkedin