Vattenrening

Optimera produktionen, spara vatten och minska risker med förbättrad industriell vattenrening

På Adven har vi nära 200 lösningar relaterade till vattenrening i drift. Våra applikationer sträcker sig från matarvatten och råvattenproduktion via hantering av processvatten till rening av avloppsvatten och rökgaskondensat. Eftersom vi är teknikoberoende väljer vi de teknologier som bäst stödjer vårt och våra kunders gemensamma mål, idag och över tid.

För oss är det naturligt att se på vatten-, energi- och resursanvändning ur ett helhetsperspektiv – och vårt mål är att det även ska gynna våra kunder.

Varför fokusera på vatten?

Säkra tillgång på vatten för din dagliga verksamhet

Uppnå befintliga och kommande miljökrav som exempelvis BAT

Säkra en högkvalitativ produktion och minska risken för problem med dyr utrustning

Förbättra hållbarhet och ekonomi genom att spara vatten och minska ert vattenavtryck

Våra tjänster inom industriell vattenrening och vattenbehandling

Spara vatten – och energi – genom slutna vattensystem

I praktiken innebär cirkulära vattensystem att det alltid är samma vatten som cirkulerar i kylsystemet, att man varken tar ut nytt vatten från en extern källa eller släpper tillbaka något till omgivningen. I kylvattensystemen finns dessutom goda möjligheter att ta vara på överskottsvärme. Genom att öka effektiviteten i vattenanvändningen kan man minska sin vattenförbrukning betydligt, vilket bidrar till att möta miljökrav och miljömål.

Rening av processavloppsvatten

Om man bara har en hammare ser alla problem ut som en spik. Eftersom det förmodligen finns lika många sorters processavloppsvatten som det finns industrier, har vi alltid ett öppet sinne när vi utforskar olika typer av möjliga reningar och behandlingar. Eftersom vi är teknikoberoende skräddarsyr vi alltid våra lösningar för våra kunder och varje specifik anläggning, vilket maximerar effekten. Vi strävar efter att lösa problemet där det uppstår, snarare än längre ned i kedjan. På så vis blir lösningen vanligtvis mindre komplex, spillet eller avfallet minskar och det gör det ofta möjligt att återvinna värdefulla ämnen eftersom de inte har spätts ut eller förorenats ännu i processen. 

Matarvatten

När vi behandlar vattnet i vår verksamhet på rätt sätt förlänger vi livslängden på våra pannor, våra ång- och kondensatsystem och våra fjärrvärmenät. Därför bryr vi oss mycket om vattenkvalitet och utvecklar ständigt vår kompetens och verksamhet på området. Vi mäter och analyserar viktiga parametrar i matarvattnet och ser till att våra reningslösningar alltid är i gott skick. Vi delar också expertis och erfarenhet mellan våra anläggningar för att fortsätta att förbättra och optimera behandlingar kontra utblåsningsvatten för att öka effektiviteten över tid.

Det första projektet tillsammans med Adven gick enligt plan: vi uppnådde de vattenbesparingar vi förutspått och lyckades även återvinna spillvärme. Därför var det logiskt för oss att välja Adven som partner även för nästa steg.

Ilkka Heikkilä
VD på Nammo i Vihtavuori

Hur vi arbetar

Energy as a Service® är vår modell för skräddarsydda, långsiktiga och smarta samarbeten. Vi utvecklar, bygger, äger och driver ny och befintlig infrastruktur inom energi och vatten för industrier och stora fastigheter. Vi tar fullt ansvar för alla delar i värdekedjan och arbetar nära våra kunder under hela samarbetsperioden.

1. Utveckla

Våra experter skräddarsyr en lösning baserad på ett helhetsperspektiv på kundens energi- och vattenanvändning – och framtida behov.

2. Bygga och Äga

Vi gör verklighet av projektet genom att ta hand om investeringen och projektleda byggfasen på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

3. Drift och Underhåll

Vår erfarna O&M-personal driftar anläggningen lokalt och säkerställer tillgänglighet med 24/7 fjärrövervakning.

4. Förbättra

Allteftersom kundens verksamhet – och världen – förändras, gör vi ständiga förbättringar under hela avtalsperioden.