Här finns vi

I nära anslutning till ditt hem

Från Staffanstorp i söder till Sollefteå i norr förser vi cirka 10 000 kunder i Sverige med fjärrvärme.

Fjärrvärme är en trygg, enkel och hållbar uppvärmningsform. Istället för att själv ordna med egen uppvärmning kommer fjärrvärmen från centrala värmeverk som sprider värme – i form av varmt vatten i ledningar under marken – till hundratals närliggande hushåll och byggnader. Fjärrvärme är därför en lokal produkt trots att ordet innehåller ”fjärr”. Våra fjärrvärmeledningar sträcker sig oftast inte längre än några kilometer från där du bor. Egentligen skulle vi vilja kalla det för ”närvärme”, för det är precis det som vi erbjuder dig som kund – lokalt producerad värme med personal nära dig.

Att vara nära dig som kund är viktigt för oss och vårt samarbete, därför ansvarar våra kundansvariga för orter i nära anslutning till sin hemort för att kunna jobba så när dig som möjligt. Det finns många fördelar med det, bland annat bättre lokalkännedom och bättre kontakt med dig som kund.

På respektive produktionsanläggning finns personal som sköter daglig drift och underhåll av anläggningen, antingen på plats eller på distans. Vår prioritet förblir nämligen alltid detsamma, att säkra vår leverans av värme till dig!

Fördelar med fjärrvärme

Fördelarna med fjärrvärme är många, vilket är orsaken till att cirka 90 procent av Sveriges flerbostadshus valt den som uppvärmningskälla.

Trygg & Pålitlig

Vår fjärrvärme är lika pålitlig som hållbar. År efter år, oavsett årstid eller väder, finns alltid värmen där, och varmvattnet tar aldrig slut. Skulle ett oplanerat avbrott trots detta uppstå kan du vara trygg med att vi arbetar så snabbt vi kan för att du som kund ska få tillbaka värmen.

Enkel & Bekväm

Den tekniska utrustningen i din fastighet kommer att hålla i många år, upp till nästan 40 år i vissa fall. Utöver det kräver den ytterst lite underhåll och service för dig som kund.

Prisvärd

Att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Eftersom våra värmeverk är flexibla och kan använda olika sorters bränslen beroende på pris och tillgänglighet, kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Vill du ha fjärrvärme till din fastighet?

Gör en intresseanmälan