Energy as a Service®

Vår samarbetsmodell hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet

När förändring är det enda konstanta, är starka och långsiktiga partnerskap viktigare än någonsin.

Vi befinner oss i en enorm energiomställning, mitt i en verklighet där vi alla måste tänka om och tänka nytt.

Genom vår unika ”Energy as a service”-modell samarbetar vi med företag inom industrin och fastighetsbranschen för att skapa pålitliga, hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga lösningar för människor, företag och samhällen, idag och över tid.

Våra kunder behöver inte vara experter på energi- eller industriellt vatten – för det är vi. Och tillsammans driver vi omställningen.

Var med i omställningen

Upptäck fördelarna

Genom att samarbeta med Adven i vår Energy as a Service®-modell, skapar vi tillsammans en framtid full av möjligheter.

Upptäck fördelarna

Stabilitet

Vi minskar risker och gör priser mer konkurrenskraftiga.

Hållbarhet

Vi hjälper till i övergången till förnybara och återvunna bränslen, mer effektiv resursanvändning och minskat spill.

Fokus

Vi frigör tid, investeringsmedel och personalstyrka till att göra det som skapar mest värde för er verksamhet.

Hur vi arbetar

Energy as a Service® är vår modell för skräddarsydda, långsiktiga och smarta samarbeten. Vi utvecklar, bygger, äger och driver ny och befintlig infrastruktur inom energi och vatten för industrier och stora fastigheter. Vi tar fullt ansvar för alla delar i värdekedjan och arbetar nära våra kunder under hela samarbetsperioden.

1. Utveckla

Våra experter skräddarsyr en lösning baserad på ett helhetsperspektiv på kundens energi- och vattenanvändning – och framtida behov.

2. Bygga och Äga

Vi gör verklighet av projektet genom att ta hand om investeringen och projektleda byggfasen på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

3. Drift och Underhåll

Vår erfarna O&M-personal driftar anläggningen lokalt och säkerställer tillgänglighet med 24/7 fjärrövervakning.

4. Förbättra

Allteftersom kundens verksamhet – och världen – förändras, gör vi ständiga förbättringar under hela avtalsperioden.

De olika stegen i vår Energy as a Service®-modell

1. Utveckla

Vi börjar med att noggrant analysera våra kunders processer, verksamhet och behov. Vi undersöker energi- och vattenanvändningen samt söker nya möjligheter inom biprodukter och avloppsvatten. Ett dedikerat team av Advens experter arbetar sedan tillsammans för att designa en optimal lösning – skräddarsydd för kundens specifika behov.

• Hållbara lösningar för att möta kundens behov och krav
• Finansiella beräkningar och mätningar på plats
• Holistiskt och långsiktigt perspektiv
• Teknikoberoende lösningar

2. Investera, Bygga & Äga

En av hörnstenarna i vår partnerskapsmodell är att vi står för de investeringsmedel som behövs för att genomföra projektet. Våra partnerskap börjar i utvecklingsfasen och etableras vidare via ett långsiktigt serviceavtal, där alla steg i värdekedjan från design till förbättring av lösningen täcks. Energin, eller lösningen som utvecklats, köps sedan ”som en tjänst”. Denna modell tillåter våra kunder att investera i sin kärnverksamhet och hålla finansiella siffror sunda. Vår projektorganisation bygger sedan lösningen på ett effektivt sätt. Advens drift- och underhållsorganisation säkerställer att lösningen fungerar som planerat när den väl tagits i drift.

• Investering täcks av Adven
• Byggprojekt och relaterade risker täcks av Adven
• Helhetsansvar och ledning av leverantörssamarbetet

3. Drift & Underhåll

När anläggningen är färdigbyggd är Advens drift- och underhållsorganisation, som består av 300 experter, ansvariga för den dagliga driften av anläggningen. Vårt servicenätverk har övervakning dygnet runt och sträcker sig över alla länder där vi är verksamma med lokal driftpersonal nära eller ibland på kundens anläggning. Utöver det är våra anläggningar kopplade till ett fjärrövervakningssystem, ett centralt kontrollrum övervakar driften av anläggningarna 24/7.

• Drift och underhåll med specialistkompetens och erfarenhet
• Säker och effektiv drift av anläggningen
• Hög pålitlighet och kostnadsmedvetenhet med 24/7 fjärrövervakning
• Övervakning och uppföljning
• Nyttjande av data för kontinuerlig utveckling
• Tillgång till kompletterande energislag för reservbehov

4. Förbättra

Tillsammans med kunden utvecklar och förbättrar Adven anläggningen baserat på feedback, förändrade behov och förbättringspotential. Våra samarbeten utvecklas i takt med kundens verksamhet. Med ett långsiktigt perspektiv och god insikt i kundens processer och metoder är Adven redo att utveckla anläggningarna för att kunna möta förändrade krav på kundens verksamhet.

• Kundvård och gemensam utveckling
• Analys av energidata och benchmarking till Advens bästa praxis
• Utökande av tjänsten och uppdateringar i den tekniska lösningen
• Återanvändning av utrustning
• Flexibilitet och skalbarhet
• Minskad finansiell risk

Ladda ner vår guide om Energy as a service®

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi på Cytiva arbetar intensivt och målinriktat för minskad miljöpåverkan från våra produkter. Detta är ett exempel på projekt där vi i samarbete med Adven kunde lösa ett problem på ett sätt som ger oss mervärde i minskad uppvärmningsenergi och därmed även minskad miljöpåverkan. Ett samarbete som är bra både för Cytiva, Adven och för miljön.

Cecilia Sjöstedt
Site Leader & VD på Cytiva i Uppsala
Läs berättelse

Så fungerar Energy as a Service® – vår samarbetsmodell

Om du inte kan se videon, klicka här!