Hybridlösning skapar värme och kyla till logistikcenter för dagligvaror

2021-07-25
Samarbetsberättelser Fastigheter

S-gruppens logistikcenter i Sibbo öster om Helsingfors kommer att vara Finlands största fastighet när det står klart 2020. Logistikcentret kommer att få en total yta om cirka 200 000 kvadratmeter. För att lagerförhållandena för livsmedel och andra produkter ska motsvara alla krav är behovet av värme och kyla stort. Adven har utvecklat en hybridlösning och levererar värme och kyla till centret baserat på bland annat geoenergi, bioenergi och energiåtervinning. För S-gruppen blev en sådan helhetslösning rätt väg att gå.

Logistikcentret har byggts i fem etapper. Således har energiproduktionen också tagit form och byggts ut etappvis.

Det hela resulterade i att man skapade ett system, där geoenergi som utvinns ur geobrunnar och kondensenergi från kylmaskinrummen så mycket som möjligt täcker behovet av lågvärmeenergi. Med pellets säkerställer man det högre uppvärmningsbehovet vintertid och i värmenätet för högre värme används olja som reservbränsle.

–  Från geobrunnarna får vi geoenergi och från kylmaskinerna kondensenergi till lågvärmenätet. Vi har kombinerat Advens expertis inom produktion av värme och kyla med kundens geobrunnar och genom att integrera dessa olika system har vi skapat en mycket intressant hybridlösning för energiproduktionen på området, säger Key Account Director Heikki Aarrejoki på Adven.

Effektiv energiproduktion  

Adven värmer upp och kyler ner hela fastighetskomplexet och ansvarar för driften av geoenergianläggningen. En stor del av produkterna till S-gruppens samtliga livsmedelsbutiker passerar detta logistikcenter. Redan från början var man medveten om att byggnaden har mycket specifika kylenergibehov. På centret finns bland annat lager med temperaturerna +5, -9 och -40°C.

– Mitt jobb är att effektivisera och rationalisera energiförbrukningen på hela logistikcentret med hänsyn till produkternas lagringskrav. Tillsammans med Adven har vi lyckats komma överens om smarta metoder, där vi alltid använder en kostnadseffektiv och miljövänlig energiform, säger S-gruppens energichef Miika Kakko.

Utgångspunkten för det nya logistikcentret är att så effektivt som möjligt återanvända energiflödet från kylproduktionen i uppvärmningen. Vi kan använda upp till 43 procent av kondensenergin från kylanläggningen.

– Våra utvecklingsförslag har mottagits väl och vi har börjat vidareutveckla dem tillsammans, säger Kakko tacksamt.

Bekymmerslöst samarbete med sakkunniga proffs 

– Vi erbjuder drift och underhåll av energianläggningarna som en del i vår Energy as a service-modell. Vi ansvarar för distansövervakningen av energianläggningarna, för produktionen av kyla och värme samt för driften av geobrunnarna, berättar Aarrejoki.

Även på S-gruppen ser man positivt på att köpa energiproduktionen som en tjänst.

– Nu när vi har en sådan heltäckande lösning på plats lämnar vi gladeligen över jobbet åt experterna. Att köpa all energi vi behöver som en tjänst innebär en mindre sak att oroa sig för, vi förlitar oss helt på Advens expertis, avslutar Kakko.

Läs mer: