Om fjärrvärme

Grundtanken med fjärrvärme bygger på gemenskap. I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla delar alla på en gemensam. Värmen produceras i ett värmeverk där förnybara eller återvunna energikällor som biomaterial, avfall eller restvärme från närliggande industri, används för att värma upp vatten. Det varma vattnet transporteras sedan i långa rör under våra fötter till en värmeväxlare i din fastighet, varefter energin kan användas i element eller för att värma kranvattnet. När fjärrvärmevattnet har svalnat leds det tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. På vägen tillbaka kan vattnet vara användbart, till exempel genom att värma upp trottoarer så att de blir isfria. Återvinning när den är som bäst.

Fördelar med fjärrvärme

Fördelarna med fjärrvärme är många, vilket är orsaken till att cirka 90 procent av Sveriges flerbostadshus valt den som uppvärmningskälla.

Trygg & Pålitlig

Vår fjärrvärme är lika pålitlig som hållbar. År efter år, oavsett årstid eller väder, finns alltid värmen där, och varmvattnet tar aldrig slut. Skulle ett oplanerat avbrott trots detta uppstå kan du vara trygg med att vi arbetar så snabbt vi kan för att du som kund ska få tillbaka värmen.

Enkel & Bekväm

Den tekniska utrustningen i din fastighet kommer att hålla i många år, upp till nästan 40 år i vissa fall. Utöver det kräver den ytterst lite underhåll och service för dig som kund.

Prisvärd

Att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Eftersom våra värmeverk är flexibla och kan använda olika sorters bränslen beroende på pris och tillgänglighet, kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Adven & Grannsamverkan

Fjärrvärmen är energikällan som passar sig bäst i tätbebyggda områden där grannar sinsemellan kan dela på energin. Genom att spara på resurser förflyttas energiproduktionen till en gemensam anläggning där all energi produceras, ofta med hjälp av spillvärme från närliggande industri. Tack vare att vi är knutna till varandra genom vårt nät, kan vi effektivisera vår produktion och spara på resurser.