Är fjärrvärme ett monopol?

De flesta av oss gillar att kunna välja fritt och ogillar att känna oss bundna till en leverantör, oavsett vilken produkt det gäller. Vissa kan uppfatta fjärrvärme som ett monopol där det kan ses som att kunderna inte har något val. Här förklarar vi hur fjärrvärmen har en monopolliknande ställning samtidigt som uppvärmningsformen är högst konkurrensutsatt med flera alternativ för dig som kund.

Fjärrvärme värmer drygt hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige. Cirka 200 företag utgör den svenska fjärrvärmebranschen och det finns både kommunala och privata aktörer. Ett fjärrvärmeföretag driver ofta ett eller flera värmeverk och äger ledningarna i marken som transporterar värmen ut till invånare och verksamheter.

Därför är fjärrvärme ett slags monopol

Fjärrvärme är en kostsam och komplex infrastruktur som kräver stordriftsfördelar för att vara ekonomiskt lönsam. Skulle aktörerna vara fler på respektive ort skulle den underliggande infrastrukturen förlora funktionen som resurseffektivt energisystem. Detta skulle i sin tur leda till högre priser på fjärrvärmen. I praktiken leder detta till att det på varje ort i Sverige oftast bara finns en leverantör. Därför kallas fjärrvärmen ofta för ett naturligt monopol.

Därför är fjärrvärme inte ett monopol

Det finns flera möjliga sätt att värma upp en fastighet. Även om det endast finns en fjärrvärmeleverantör på varje ort så finns många uppvärmningsformer att välja mellan. På så vis är fjärrvärmen i allra högsta grad konkurrensutsatt av andra uppvärmningsformer. Värmepumpar är fjärrvärmens primära alternativ, men även lösningar så som pelletspanna eller gas kan konkurrera med fjärrvärmen.

För att fjärrvärmebolagen ska kunna driva så effektiva system som möjligt är det viktigt att behålla befintliga kunder och växa inom ramarna för befintlig infrastruktur. Av samma anledning är fjärrvärmebolagen måna om att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig för sina kunder. Mer om Advens prissättningsstrategi av fjärrvärme här.