Varför välja fjärrvärme

Bland de största investeringarna många människor och företag gör, är investeringen i fastighetens värmekälla. Värmekostnaden är också en av de största utgifterna som många fastighetsägare har varje månad. Om du står i valet av värmekälla till din fastighet är det viktigt att väga in flera olika aspekter innan du tar beslut.

Förutom värme i fastigheten och varmt vatten i kranen dygnet är fjärrvärme ett bra alternativ för dig som vill ha en enkel och trygg uppvärmningsmetod som gör skillnad. Läs mer om fördelarna med fjärrvärme nedan.

Tryggt och enkelt

Fjärrvärmen sköter sig själv år efter år oavsett årstid eller väderlek. Värmen finns alltid där och varmvattnet tar inte slut. Fjärrvärmecentralen är i stort sett underhållsfri och en villacentral har ofta en livslängd på över 40 år. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Vi på Adven finns med dig under installationen av din fjärrvärme och säkerställer att du får ett fungerande värmesystem med oss som värmeleverantör. Efter installation är fjärrvärmecentralen mycket enkel att sköta och underhålla.

Inget går till spillo

På många av Advens fjärrvärmeorter har vi ett nära samarbete med den lokala industrin. Samarbeten där vi återvinner spillvärme till att värma bostäder och lokaler. Att nyttja industriell spillvärme som annars hade gått till spillo gör att vi får mindre utsläpp och sparar bränsle. Nationellt kommer 8 procent av fjärrvärmen från spillvärmeanvändandet men inom Adven Sverige är den siffran högre än 15 procent.

Exempel på hur vi tar vara på resurserna:
– I Grums värms staden till 90 procent av spillvärme från Gruvöns bruk och i Timrå förses stora delar av tätorten med värme från SCA.
– I Nynäshamn har fjärrvärmesystemet och partnerskapet med raffinaderiet Nynas inneburit att hela stadens CO2-utsläpp har minskat med mer än 100 000 ton per år. Det motsvarar ungefär utsläppen från en modern bil (127 g CO2/km) som kör 14 000 varv runt jorden.
– Genom att utvinna värme ur rökgaser har vi kunnat spara energi motsvarande 108 miljoner kWh per år som skulle gått upp i rök. Det räcker till att värma cirka 5 500 villor.

Avlastar elnätet

När samhället ställts inför nya utmaningar med effektbrist finns det även värmelösningar som inte belastar elnätet. Genom att använda fjärrvärme som uppvärmning av din fastighet i stället för el, frigör fjärrvärmen eleffekt till sådant som behöver den bättre. Till exempel för att ställa om transportsektorn från fossila bränslen till el, till nya datacenter eller för laddstationer för elfordon vid kontor och bostäder.

Prisvärd värmekälla

Fjärrvärme ger stora miljövinster tack vare en hög andel av förnybara och återvunna bränslen såsom tillvaratagande av spillvärme. Det tillsammans med en hög service- och leveransgrad gör fjärrvärmen från Adven mycket prisvärd.

Förutom tryggheten som de Allmänna avtalsvillkoren ger dig så garanterar vi även att priset inte ändras under innevarande år. De Allmänna avtalsvillkoren är framtagna av branschföreningen Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket och reglerar bland annat villkoren för leveransen, mätning och debitering.

Vi kan inte garantera att fjärrvärme alltid är det billigaste uppvärmningsalternativet på din ort, precis som andra uppvärmningsalternativ inte kan garantera att el-och oljepriser är konstanta. Över tid har det dock visat sig att fjärrvärmens prisutveckling har varit mer stabil än andra alternativ. Därmed har det totalt sett visat sig vara ett både kostnadseffektivt och bekvämt uppvärmningssätt för fastigheter.

Driftsäkert

Fjärrvärmen verkar i det tysta, den är nästintill tråkig. Den fungerar år efter år – oavsett om solen skiner eller det är mulet, om det är vindstilla eller om det blåser. Värmen finns där alltid och varmvattnet tar aldrig slut. Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för kallare dagar. Leveranssäkerheten är hög och vid avbrott kopplas reservanläggningar oftast in, innan du märker någon skillnad. Skulle ett oplanerat avbrott trots detta uppstå, jobbar vi så fort vi kan för att du ska få tillbaka värmen. Som kund kan du då vara trygg med att vår felanmälan har öppet dygnet runt under årets alla dagar.

Hållbar uppvärmning

Fjärrvärmen har en viktig roll i Sveriges energisystem och är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen står för endast cirka 8 procent av Sveriges totala utsläpp vilket motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 1990 har sektorns utsläpp minskat med 39 procent. Minskningen beror på att en stor del av de fossila bränslena och energitorv har ersatts med biobränslen, men även avfallsbränslen.

Fjärrvärmen förändrar uppvärmningen av städerna. Från att var hushåll har en egen värmelösning till att en anläggning värmer många har förstås positiv inverkan på miljön. Genom att ha en kontrollerad process i ett värmeverk eller kraftvärmeverk innebär effektivare förbränning och effektiv rökgasrening.

Vår fjärrvärme gör skillnad

Vi på Adven arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck. Advens fjärrvärmeverksamhet i Sverige idag är till mer än 95 procent baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. Vi nöjer oss dock inte där, nu arbetar vi för att öka den siffran.

Kom i kontakt med en oberoende energirådgivare

Är det något du trots det här saknar svar på? Du kan alltid få oberoende och kostnadsfri hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare, som ger dig opartisk och lokalt anpassad rådgivning. Kontakta Energi-och klimatrådgivningen i din kommun eller besök deras hemsida.

Vill du också ha fjärrvärme?

Gör en intresseanmälan