Tips till dig som vill spara energi

Att förbruka så lite värme som möjligt är både bra för miljön och för plånboken. Här har vi samlat några snabba energibesparingstips till dig som är villaägare, större fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

7 enkla sätt att spara energi

Se till att inga möbler, tyger eller andra föremål täcker elementen så att den varma luften kan röra sig ut i rummet. Då krävs mindre energi för att rummet ska upplevas som varmt.

Otäta fönster och dörrar släpper ut mycket värme. Genom att täta fönster, dörrar och balkongdörrar med nya tätlister sparar man mycket energi. Att isolera eller stänga dörrar till kallutrymmen gör också skillnad. En oisolerad vind kan släppa ut så mycket som 15 % av värmen.

Ett snabbt tvärdrag är mycket effektivare än att låta fönster stå på glänt. Obs! Se bara till att elementen vid fönstren är avstängda en halvtimme efter vädringen.

Genom att sänka temperaturen inomhus med en grad minskar energianvändningen med fem procent vilket motsvarar 1 000 kr per år.

Duschar du fem minuter i stället för en kvart minskar du årsförbrukningen med 500 kWh.

Enklaste sättet att spara varmvatten är att installera snålspolande munstycken i duschen och på kranar. Separata kall- och varmvattenkranar drar onödigt mycket energi. Moderna sparmunstycken spolar 12 liter i minuten i stället för 35. Installera termostatblandare i duschen.

Droppande varmvattenkranar kan läcka 500 kWh om året.

Som villaägare kan du själv till stor del styra din energianvändning. Genom enkla medel som att kontrollera din central, möblera om eller sänka värmen, kan du spara i slutändan spara pengar. Du kan alltid kontakta vår kundservice om du har några frågor.

Till dig som bor i villa

Gör kontroll och service på din fjärrvärmecentral inför vintern. Eventuella fel är dyrare att åtgärda under högsäsong.

Innan eller efter uppvärmningssäsong kan det vara bra att lufta elementen. Börja med att kontrollera trycket i systemet. Tryckmätaren, det vill säga manometern, ska visa cirka 1 bar. Stäng därefter av cirkulationspumpen med strömbrytaren till fjärrvärmecentralen. Vänta cirka en halvtimme innan du börjar luftningen.

När du luftar ska du alltid börja med elementen längst ner i huset och fortsätta uppåt. Efter varje våningsplan kontrollerar du trycket på manometern så att den visar cirka 1 bar. Gör den inte det kan du fylla på vatten i systemet. Avsluta högst upp.

Lufta varje element så att du får cirka en deciliter vatten. När luftningen är klar sätter du på cirkulationspumpen igen. Kontrollera trycket på manometern ännu en gång, den ska visa på cirka 1 bar om huset inte är högre än tio meter.

Att se till att så mycket värme som möjligt stannar i bostaden är ett bra sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Är bostaden ordentligt isolerad? Är alla fönster riktigt täta? Tätningslist runt fönster och dörrar kan du enkelt sätta dit själv. Om du vill veta hur mycket värme som faktiskt försvinner ut ur bostaden kan du kontakta din lokala energirådgivare som oftast finns hos kommunen.

Möbleringen kan påverka hur värmen sprids i ett rum. Placerar du en större möbel som till exempel en soffa eller fåtölj framför ett element blockerar den spridningen av värmen. Lämna därför gärna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rumme

För varje sänkt grad minskar du din uppvärmningskostnad med ungefär fem procent.

På sommaren så är du oftast inte i behov av att värma upp ditt hus längre och det är lockande att stänga av din växlare. Om din växlare är från år 2000 och framåt har den oftast en automatisk reglering av cirkulationspumpen. Det innebär att cirkulationspumpen stängs av automatiskt när utomhustemperaturen blir över 18 grader. För att pumpaxeln inte ska fastna tills det är dags att värma upp huset igen så startas den med någon dags mellanrum och går ett par minuter. Det sköts helt automatiskt och är ingenting du behöver tänka på.

Om din växlare är av en äldre modell som inte har en automatisk reglering av cirkulationspumpen rekommenderar vi att du inte stänger av den. Detta för att det är större risk att du glömmer att motionera cirkulationspumpen och då kan pumpaxeln fastna. Låt den istället vara påslagen, den förbrukar inte mycket el.

Följ upp din fastighet via Mitt Adven där kan följa din energianvändning. Har du några frågor får du gärna kontakta gärna kundservice.

Du som fastighetsskötare kan själv göra mycket för att effektivisera din fjärrvärme och sänka värmekostnaderna. Tipsen nedan ger dig svar på de vanligare orsakerna till kostsam energiförbrukning. Behöver du ytterligare rådgivning kan du alltid kontakta din kundansvariga som finns tillgänglig för att svara på dina frågor.

Till dig som är fastighetsskötare

Kontrollera att det inte finns några läckage och att det inte är några missljud från cirkulationspumpar m.m kontrollera utgående tappvarmvattentemperatur, bör ligga på cirka 55-57 grader.

En gammal eller dåligt skött växlare kan kosta pengar. Detta då flödet genom växlaren ökar när det krävs en större mängd vatten för att överföra värmen till fastigheten som ett sätt att kompensera för dålig funktion. Genom att säkerställa att växlarna fungerar optimalt med god avkylning kan flödet minska avsevärt. En välskött och väl justerad värmeanläggning blir därmed både mer energisnål och billigare i drift.

Innan uppvärmningssäsongen kan det vara bra att lufta elementen. Börja med att kontrollera trycket i systemet. Tryckmätaren, d v s manometern, ska visa ca 1,5 bar om huset är cirka 10 meter högt (1,5 bar= 15 meter vattenpelare, trycket bör vara cirka 5 meter vattenpelare högre än husets höjd). Stäng därefter av cirkulationspumpen med strömbrytaren till fjärrvärmecentralen. Vänta cirka 15 minuter innan du börjar luftningen.

När du luftar ska du alltid börja med elementen längst ner i huset och fortsätta uppåt. Efter varje våningsplan kontrollerar du trycket på manometern så att den visar rätt tryck. Gör den inte det kan du fylla på vatten i systemet. Avsluta med att lufta elementen högst upp.

När luftningen är klar sätter du på cirkulationspumpen igen. Kontrollera trycket på manometern ännu en gång.

Möbleringen kan påverka hur värmen sprids i ett rum. Placerar du en större möbel som till exempel en soffa eller fåtölj framför ett element blockerar den spridningen av värmen. Lämna därför gärna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rummet. Vid klagomål kan du kontrollera så att samtliga element används för att få bästa värmefördelning. Om enstaka radiatorer är kalla trots att termostaten är fullt öppen så kan du demontera termostaten och känna på radiatorventilen så att den inte har fastnat. Detta gör du genom att trycka ventilen inåt för att känna om den rör sig. Om den börjar röra sig så tryck några gånger så att den motioneras. Dra aldrig med ett verktyg i ventilen då den kan släppa och läckage uppstår. Om ventilerna är väldigt gamla kan det vara dags att byta ut dem.

Se till att huset är välisolerat och tätt. Att se till att värmen stannar i huset är ett bra sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Är bostaden ordentligt isolerad och fönster och ytterdörrar tillräckligt täta? En tätningslist runt fönster och dörrar kan du enkelt sätta dit själv. Om du har ett källarplan kan du se så att det inte finns några otäta fönster eller dörrar. Har det tidigare stått en panna där bör du se till att det inte finns några stora hål efter där pannan har stått. Om så är fallet, bör det sitta en ”tallriksventil” i murstocken med en liten glipa på max 5–10 millimeter så att den kan ventileras något. Glipan bör dock inte vara större än så.

Mät gärna inomhustemperaturen, en sänkning av 1 grad sparar cirka 5 procent på årsanvändningen. Tänk på att försöka fördela effektuttaget för uppvärmningen så jämt som möjligt över dygnet, använd inte nattsänkning då detta enbart innebär höga effekttoppar varje morgon när värmen måste ökas på.

Dagsänkning kan användas i de flesta fastigheter då verksamheten och människorna är igång och avger värme. Det blir dessutom effekt över till att göra tappvarmvatten. Om möjlighet finns att sänka värmen över en längre period till exempel en helg eller längre bör detta göras.

Om det finns ventilationsaggregat, var noga med att se över drifttider så att uppvärmning av uteluft inte sker under tider på dygnet där det inte finns behov av att ventilera. Om återvinningsfunktion finns i aggregatet är det viktigt att säkerhetsställa att den fungerar som det är tänkt.

Följ upp energianvändningen i din fastighet via Mitt Adven. Har du några frågor får du gärna kontakta gärna din kundansvariga.

Som del av en bostadsrättsförening är det viktigt att förstå hur värmen påverkar föreningens ekonomi. Genom att förstå centralens funktioner kan ni också hitta sätt att spara in på energiförbrukningen. Kontakta din kundansvariga om du vill veta mer!

Till dig som ordförande i en bostadsrättsförening

Som medlem och särskilt som styrelseledamot i en bostadsrättsförening menar vi att det är viktigt att förstå fjärrvärme både funktionellt och ekonomiskt då det är en viktig del i de boendes vardag. Vi hjälper er gärna. Vi är väl införstådda med våra kunders energirelaterade vardag.

Våra kundansvariga kommer gärna ut på ett personligt besök och förklarar hur fjärrvärmen och centralen fungerar samt vad ni som förening kan göra för att minska fjärrvärmekostnaden. Bjud in oss för ett enskilt möte eller låt oss medverka vid föreningens nästa möte, så kan vi svara direkt på styrelsens och medlemmarnas frågor kring fjärrvärmen. För att veta mer kan du kontakta din kundansvariga.

Som kund hos Adven är det viktigt att bostadsrättsföreningens kunduppgifter uppdateras i samband med att en ny styrelse väljs. Detta för att minska risken för att föreningens fjärrvärmefakturor eller annan viktig information hamnar på villovägar. Ibland kan vi behöva få kontakt med någon i styrelsen om det finns något att diskutera eller om vi har upptäckt att allt inte står rätt till med fjärrvärmeleveransen.

På Mitt Adven kan du enkelt logga in och uppdatera uppgifterna redan idag.

Kom i kontakt med kundservice eller kundansvariga

Gå till Min fjärrvärmekontakt