Våra kommunala samarbeten

Långsiktiga samarbeten med lokala aktörer

I över 50 år har vi varit del av det lokala samhället och levererat fjärrvärme som ensam ägare, som delägare med kommuner eller som produktionspartner.

Fördelarna med att samarbeta med Adven

Ägare av allmännyttiga tillgångar, som kommuner, som samarbetar i sin energiproduktion har större möjligheter att påverka sin energiproduktion och kostnaden för den. Det här kan de göra genom olika samarbetsmodeller som kan variera från kommunsamarbete till produktionspartner eller ett fullskaligt partnerskap med tillförlitlig energiproduktion, kontinuerlig kapitalförvaltning med möjlighet till nya investeringar och tjänster som kundservice.

Genom att samarbeta med oss får kommuner testa på fördelen med att vara en del av en större organisation. Genom nätutbyggnaden har vi bättre förutsättningar att utvecklas i nödvändig takt och leverera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris även i framtiden.

I samarbete gör vi skillnad i en värld av förändring.

En av de största aktörerna i Sverige

Adven är en av de största aktörerna inom den svenska fjärrvärmesektorn med mer än 50 fjärrvärmenät i Sverige, inklusive nät samägda med kommunerna Leksand, Rättvik, Hofors, Kristinehamn och Perstorp. Det här ger oss en bred erfarenhet av att samarbeta med kommuner.

Här följer några goda exempel på kommunsamverkan i Sverige:

Samarbetet med kommunen fungerar mycket bra. I styrelsen för vi konstruktiva diskussioner om hur vi gemensamt kan utveckla företaget på bästa sätt. Adven bidrar med kompetens inom fjärrvärme och industrisamarbeten och Hofors kommunrepresentanter bidrar med kunskap om den lokala marknaden och de behov och möjligheter som finns där.

Erik Gynt
VD för Adven Hofors AB

En viktig del av energilandskapet i Finland

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland. Som fjärrvärmeleverantör, antingen som ensamägare eller i samarbete med kommunen levererar vi idag fjärrvärme till närmare 30 nät runt om i landet. Vårt sydligaste nät är Hangö och det nordligaste är Levi, vilket resulterar i en rikstäckande spridning.

Här följer några goda exempel på kommunalt samarbete i Finland:

Hållbar tillväxt i Estland och Lettland

Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i Estland och Lettland. Med tanke på förändrade väder- och klimatförhållanden är fjärrvärme en viktig komponent för välbefinnande och allmän livskvalitet i länderna.

I Estland levererar Adven fjärrvärme på 21 olika platser. I Lettland gick Adven in på fjärrvärmemarknaden 2018, med fokus på att utveckla mer hållbara fjärrvärmeleveranser i regionen. Nu tillhandahåller Adven fjärrvärme i tre städer och har under tiden ökat andelen förnybara bränslen från 50 % 2018 till 91 % 2022.

Här följer några goda exempel på kommunalt samarbete i Estland och Lettland:

Många politiker ser fördelarna med att sälja det kommunägda fjärrvärmebolaget. Vi är ett hållbart och långsiktigt alternativ och varje kommunsamarbete är ett bevis på vår förmåga att samarbeta.

Anders Ericsson
VD på Adven

Jonas Sjölander

SVP Mergers & Acquisitions

Kontakta Jonas

Eero Pekkanen

VP Mergers & Acquisitions

Kontakta Eero

Vår Vision: Den ledande partnern i energiomställningen

Gå till Om oss