Information till dig som leverantör

Endast fakturering via mejl

Vi tar endast emot leverantörsfakturor via mejl i PDF-format.
Vi planerar för att även kunna ta emot leverantörsfakturor via EDI under hösten 2024.

Notera att vi har krav på märkning av varje faktura

ER REFERENS: FÖR- OCH EFTERNAMN
Leverantörsfakturor som saknar referens kommer att returneras eftersom vårt ekonomisystem inte kan hantera dessa.

Instruktioner

Fakturan ska innehålla korrekt bolagsnamn och adress samt beställarens för- och efternamn som referens. Se fakturaadressinformation längst ned på denna sida.

Spara fakturan och eventuella bilagor i ett och samma PDF-dokument. Det går inte att skicka fakturan i ett dokument och bilagan i ett annat.

Skicka fakturan via mejl till respektive bolags faktureringsadress enligt nedan. En faktura ska skickas i ett mejl. Undantag kan vara om fakturorna ska skickas till samma bolag, då kan flera fakturor skickas i samma mejl.

De bolag som just nu tar emot EDI-fakturor är:

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Momsreg nummer:
Adven Sverige AB 556702-9516 SE556702951601
Adven Siljan AB 559217-5128 SE559217512801
Adven Hofors AB 556233-7914 SE556233791401
Kristinehamns Värme AB 559054-4630 SE559054463101
Adven Sverige Holding AB 559094-8708 SE559094870801

 

Vår operatör är Kofax – Fakturaportalen.

ID: Organisationsnummer

GLN: –

Vi har som mottagare specifika krav på informationen i fakturan. Ange alltid beställarens/referensens För- och efternamn. Saknar ni denna information kontakta din beställare/köpare. Om det saknas kommer fakturan inte bli behandlad.

Beställarens/referens = För-och efternamn anger ni i formatet Svefaktura 1.0 i XML-tag: Invoice /BuyerParty/Party/Contact/Name

Skickar ni i formatet PEPPOL BIS BIlling 3.0 anger ni Beställarens/referens = För-och efternamn i XML-tag: Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name

Eventuella påminnelser skickas som PDF-filer till respektive bolags fakturamejl.

Om du stöter på problem när du ska mejla leverantörsfakturor till oss – hör av dig till vår ekonomiavdelning på mejl ekonomi@adven.com. Observera att det inte går att kommunicera med oss via fakturamejlen då breven automatiskt vidaresänds till vårt skanningsbolag.

Vid fakturafrågor kontakta beställare/referensperson.

Uppgifter till våra bolag (öppnas via plustecknet till höger vid resp. bolag)

Org.nr. 556702-9516

Mejladress: advensverige.faktura@adven.com

Obs! Bolagsnamn och mejladress ändrades till ovan i november 2022. Det legala namnet på bolaget var tidigare Värmevärden AB. Vänligen notera att Adven Sverige AB inte ska betraktas som byggbolag i momshänseende.

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Org.nr. 559094-8708

Mejladress: advensverigeholding.faktura@adven.com

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Org.nr. 556791-0541

Mejladress: biodalkraft.faktura@adven.com

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Org.nr. 559054-4630

Mejladress: kristinehamn.faktura@adven.com

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Org.nr. 556233-7914

Mejladress: hofors.faktura@adven.com

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Org.nr. 559217-5128

Mejladress: siljan.faktura@adven.com

Postadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Värmevärden & Adven har gått samman och som följd av detta har flera av Värmevärdens bolag har bytt namn

Läs mer om samgåendet