Värme och kyla baserad på geoenergi

Våra lösningar

Ibland finns allt du behöver rakt framför näsan på dig – eller helt enkelt i marken som du står på.

Våra skräddarsydda lösningar för stora fastigheter är utvecklade med geoenergi som grund. Vi utgår alltid från fastighetens specifika förutsättningar och omgivning, för att designa en lösning som är så kostnadseffektiv och hållbar som möjligt. Idag och imorgon.

Fördelar med skräddarsydda lösningar baserade på geoenergi

Konkurrenskraftiga energikostnader vid behov av värme och komfortkyla

Hållbar och koldioxidneutral värme och kyla

Förbättrad energieffektivitet genom återvinning av spillvärme

Att välja rätt teknologi

I vissa fall stämmer devisen ”one size fits all”. Ibland stämmer det inte alls. När vi skräddarsyr lösningar för industrier och stora fastigheter – som vi gör inom vår partnerskapsmodell Energy as a service® – behöver vi alltid tänka utanför boxen.

Kundens process och mål är vad som vägleder oss, inte tekniken vi har till hands. Vi föredrar inte den ena tekniken framför den andra. Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom flera teknikområden, men vi är alltid nyfikna och tvekar aldrig att prova nya sätt som gör våra kunder förberedda för sitt nästa steg.

De olika komponenterna som utgör våra lösningar

Vi borrar efter förnybar geoenergi

Geoenergi, eller bergvärme, är egentligen solenergi som har lagrats i marken och som i sin tur kan utvinnas ur berggrunden eller ur markens ytskikt. Genom att använda värmepumpsteknik kan energin nyttjas både för värme och kyla, beroende på vilken tid på året det är. Djupa hål borras ner i berggrunden, som fungerar som ett batteri: värmen som finns lagrad där från sommaren kan användas när det finns behov av uppvärmning under vintern, och tvärtom. Det är med andra ord ett energisystem som fungerar perfekt vid behov av både värme och kyla. Elen som behövs för att driva värmepumparna är alltid grön och levereras till ett förutsägbart pris.

Ökad energieffektivitet med hjälp av värmepumpsteknik

Våra hybridenergilösningar kombinerar till exempel geoenergi, värmepumpar, solenergi och återvinning av olika former av överskottsvärme. På så sätt kan vi tillsammans med våra kunder nå en förnybar och effektiv energilösning. Vi använder ofta värmepumpsteknik för att fånga oväntade möjligheter. Vi hjälper till exempel våra kunder att återvinna kondensatvärme i stället för att den släpps ut i luften, eller att utvinna termisk energi från närliggande sjö eller andra vattendrag. Att använda fastighetens avloppsvatten eller kondensvärmen från produktion av kyla kan också vara vår gemensamma väg till minskad energianvändning.

Solenergi

Att dra nytta av solenergi är en väg för att öka sin grad av självförsörjning på energi ytterligare. Som ett komplement till våra lösningar möjliggör installation av solpaneler typiskt sett lägre energikostnader, eftersom den gröna elen kan utnyttjas både för drift av värmepumpar såväl som på andra ställen i fastigheten. Solpaneler kan monteras på olika typer av tak. Vi utformar alltid lösningen med hänsyn till kundens behov och fastighetens egenskaper.

Vill du veta mer om våra lösningar? Hör av dig till oss!

Lena Elgcrona

Key Account Manager, Real Estate Solutions

Sverige
Adven Linkedin

Annakarin Eriksson

Sales Manager, Real Estate Solutions

Sweden
Adven Linkedin

Timo Koljonen

VP, Real Estate Solutions

Global
Adven Linkedin