Advantage in energy. For business, people and planet.

Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens vatten- energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi utvecklar, bygger och driver tillsammans med våra kunder.

Adven är en ledande leverantör av vatten- och energitjänster i Nordeuropa. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika infrastruktur- och processlösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven värme och kyla baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår servicemodell baseras på helhetslösningar och långsiktiga partnerskap.

Läs om några av våra kundsamarbeten

Det pågår en sammanslagning av Adven och energiföretaget Värmevärden för att bli en ny ledande aktör i vår bransch i Norden och Baltikum och framöver även i andra europeiska länder.

200M€

Omsättning

420+

Energiexperter

300+

Anläggningar i drift

800M€

Balansomslutning

~1900MW

Installerad effekt

-37%

Minskat koldioxidavtryck på 9 år

Heltäckande servicenätverk dygnet runt

Adven bedriver idag rikstäckande verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Estland och Lettland och just nu bygger vi även upp vår verksamhet i Nederländerna. Vi letar alltid efter spännande möjligheter på nya marknader. Vårt servicenätverk är tillgängligt dygnet runt och lokal driftspersonal är alltid nära eller stationerad hos våra kunder. I Sverige driver vi i dagsläget energianläggningar från Skåne till Ångermanland och från Bohuslän till Uppland, våra dryga 50-talet energiexperter är alltid nära.

Hållbarhet på Adven

Hållbarhet är en naturligt viktig del i vår verksamhet. De mål som vi har prioriterat inom hållbarhet på Adven är minskade koldioxidutsläpp, förbättrad arbetsmiljösäkerhet, kompetensutveckling och engagemang hos våra medarbetare.

Ta reda på mer