Kommunsamarbete gynnar fjärrvärmeutveckling i Rättvik & Leksand

Adven vill stärka lokala fjärrvärmebolag genom samverkan och samägande. Ett exempel är fjärrvärmen i Rättvik och Leksand där ett gemensamt ägande blivit ett lyckat koncept.

–Synergierna genom bildandet av Värmevärden Siljan AB år 2020 överträffar förväntningarna, säger Bengt Östling, vd på Dala Energi AB.

Fjärrvärmeproduktionen i Rättvik och Leksand bestod av små produktionsenheter och en liten personalstyrka, därför behövde man hitta en lösning för att fortsätta att utveckla anläggningarna och behålla en bra prisbild. Lösningen blev ett samgående och år 2020 bildades Värmevärden Siljan AB, som ägs till 24,5 procent av Rättviks kommun, 24,5 procent av Dala Energi AB och till 51 procent av Adven (då Värmevärden).

– För oss var det viktigt att köparen hade en långsiktighet i sitt ägande och en vilja att bidra till Rättviks utveckling, säger Ulrica Momqvist, KS-AU ordförande i Värmevärden Siljan AB.

Nu har det gått två år sedan bildandet av Värmevärden Siljan AB och parterna är nöjda:

–Synergierna genom bildandet av Värmevärden Siljan AB 2020 överträffar förväntningarna, verksamheten levererar högre EBITDA vid en lägre prisutveckling mot kunderna än planerat. Ett kvitto på att tesen ”själv är inte bäste dräng” håller, säger Bengt Östling, vd på Dala Energi AB.

– Vi ser en stor skillnad. Vi ger kunderna bättre service, vi har en effektivare produktion och vi har minskat miljöpåverkan. En stor fördel är också att vi fått en gemensam stationeringsort och gemensam beredskap. Det har öppnat upp för nya arbetssätt och minskat sårbarheten.

Från Rättviks kommun sida tycker man att samarbetet fungerat bra och man har uppskattat proaktiviteten från Adven.

– För Rättvik är det viktigt att möjliggöra för nya bostäder. Där har Värmevärden (numera Adven) varit en bra partner för att vi på ett smidigt och effektivt sätt ska kunna komma ut med till exempel tomter för nybyggnation, säger Ulrica.

Adven har idag fjärrvärmeverksamhet på över 50 orter, antingen som ensam ägare eller som delägare med kommunen, och räknar med att fortsätta växa.

– Kommunerna gynnas av att samverka med oss och av att vi växer. De blir en del av en större organisation som har en bättre chans att utvecklas i nödvändig takt och leverera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris även i framtiden, säger Anders Ericsson, vd på Adven.

För att hänga med i utvecklingen och fortsatt vara lönsamma behöver man i många fall vara större än vad många fjärrvärmebolag är.

– Många politiker ser fördelarna med att sälja det kommunägda fjärrvärmebolaget. Vi är ett hållbart och långsiktigt alternativ och varje verksamhet vi bedriver är ett bevis på vår förmåga att samarbeta, säger Anders.