Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för att du enkelt ska få svar på dina funderingar kring din fjärrvärme. Välj kategori nedan för att förflytta dig direkt till ett specifikt ämne.

Avbrott och driftstörningar

En fjärrvärmeleverantör har rätt att avbryta leveransen av fjärrvärme. Bland annat för att undvika personskada, eller sakskada, för att bygga ut fjärrvärmenätet eller för att uppnå en god leveranssäkerhet. Vår målsättning är att informera om avbrott eller driftstörningar i så god tid som möjligt. Inträffar emellertid t.ex. ett läckage är det inte möjligt att informera i förväg. Information om planerade och akuta avbrott av fjärrvärmeleveransen finner du under Driftinformation.

Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten i fastigheten/huset. Temperaturen i fastigheten påverkas inte nämnvärt under ett kortare avbrott, vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan. Vid extrem kyla genomförs inte ett planerat avbrott av fjärrvärmen. Om du vid extrem kyla inte har någon fjärrvärme kan det ha hänt något oförutsett och i första hand hänvisar vi till information om avbrott på vår hemsida. I annat fall ber vi dig att anmäla felet till vår jourservice.

I regel har disk- och tvättmaskiner ofta ett eget uppvärmningssystem för vatten, vilket resulterar i att dessa inte påverkas av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Kallvatten finns även vid ett avbrott. Är du osäker på vad som gäller för disk- och tvättmaskiner i din fastighet kontakta leverantören av utrustningen.

Fjärrvärme har en hög driftsäkerhet vilket resulterar i trygga och säkra värmeleveranser. I våra fjärrvärmenät är risken för ett icke aviserat avbrott väldigt låg. Det är mycket ovanligt att fjärrvärmenätet upphör att leverera värme till anslutna fastigheter. Men precis som annan produktion kräver fjärrvärmeproduktionen underhåll för att kunna garantera den höga driftsäkerheten. Avbrott för underhåll och andra arbeten av fjärrvärmenätet aviseras i god tid före utsatt tid.

Kontrollera om du har varmvatten. Om du har varmvatten fungerar fjärrvärmen men det kan vara fel på din fjärrvärmecentral. Det kan vara för dåligt tryck i värmesystemet, eller vara så att cirkulationspumpen har fastnat. Det upptäcker du enklast genom att känna på pumpen, är den varm så att du inte kan hålla i den så sitter den fast. Ta fram din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral. Där finner du mer information hur du felsöker och vilka åtgärder du kan vidta. Du kan även få instruktioner på hur du går tillväga via vår Felsökningssida där du steg för steg kan guidas för att hitta potentiella felorsaker. Där finns manualer för några av de vanligast förekommande centralerna samlade, eller kontakta kundservice så hjälper de dig. Har du fortfarande problem? Gör en felanmälan till vår jourservice.

Det kan finnas flera olika orsaker till att du inte har något varmvatten. Kolla i första hand om ett avbrott i fjärrvärmeleveransen förekommer, våra avbrott hittar du på vår sida Driftinformation. Om inget avbrott föreligger, kontakta din lokala VVS-firma för att utreda orsaken.

Fjärrvärmevatten är hett och kan orsaka personskada. Gör därför en felanmälan till vår jourservice (öppet dygnet runt)  snarast så skickar vi ut tekniker för att åtgärda läckaget.

Vid planerade avbrott sker avbrottsavisering i god tid, vanligtvis 7 dagar innan utsatt datum. Avbrottet aviseras här på vår hemsida under Driftinformation, till de kunder som registrerat sig för avbrottsinfo skickas sms och/eller e-post ut och informationsblad sätts upp/skickas ut till kunder i berörda fastigheter. Vid oplanerade avbrott sker avbrottsavisering så snart vi har möjlighet. Avbrotten aviseras då endast på vår hemsida och via sms.

Ja, du kan få SMS om avbrott sker i fjärrvärmeleveransen. För instruktioner om hur du gör, se frågan och svaret nedan.

Under en övergångsperiod så har vi två olika sätt att registrera detta beroende på vilket nät du tillhör.

1.För dig som har fastighet i: Avesta, Boda, Delsbo, Grums, Grythyttan, Hofors, Hudiksvall, Hällefors, Iggesund, Insjön, Kopparberg, Kristinehamn, Leksand, Nynäshamn, Rättvik, Stora Vika, Stöllet, Säffle, Sörforsa, Torsby, Vikarbyn, Ösmo.

– Logga in via Mitt Adven och navigerar till Avbrottsavisering. Tryck på Lägg till prenumeration för att kunna registrera dig för att få kostnadsfria meddelande via sms och/eller e-post för en specifik ort. Om du har fastigheter på flera orter finns möjligheten att registrera sig för att få information om även dessa avbrott. Är ni flera i hushållet, eller på företaget, kan flera telefonnummer och e-postadresser registreras så att alla får meddelanden när en leveransstörning uppstår.

2.För dig som har fastighet i: Bara, Bollstabruk, Boxholm, Bräcke, Friggesund, Funäsdalen, Gällö, Hede, Kälarne, Lenhovda, Lidingö, Långsele, Mora, Näsåker, Orsa, Ramsele, Sollefteå, Staffanstorp, Sösdala, Timrå, Vaxholm, Älmhult.

  • Sker registrering genom att fylla i ett formulär som finns längst ner på sidan med Drifinformation.

Ändringsförfarandet ser olika ut beroende på var du bor;

1.För dig som har fastighet i: Avesta, Boda, Delsbo, Grums, Grythyttan, Hofors, Hudiksvall, Hällefors, Iggesund, Insjön, Kopparberg, Kristinehamn, Leksand, Nynäshamn, Rättvik, Stora Vika, Stöllet, Säffle, Sörforsa, Torsby, Vikarbyn, Ösmo.

– Logga in på Mitt Adven och vidare till Avbrottsavisering. Välj den registrering du vill ändra/ta bort, därefter kan du välja att antingen uppdatera uppgifterna för prenumerationen eller ta bort prenumerationen helt.

2.För dig som har fastighet i: Bara, Bollstabruk, Boxholm, Bräcke, Friggesund, Funäsdalen, Gällö, Hede, Kälarne, Lenhovda, Lidingö, Långsele, Mora, Näsåker, Orsa, Ramsele, Sollefteå, Staffanstorp, Sösdala, Timrå, Vaxholm, Älmhult.

Fjärrvärmen är beroende av el, precis som mycket annat i samhället. I händelse av elavbrott påverkas även vår leverans till dig som kund då våra pumpar (som drivs av el) inte kommer kunna pumpa det varma vattnet ut i rören till fastigheterna. På vissa platser i Sverige har vi reservkapacitet att driva värmeverket trots elavbrott, däremot innebär det inte nödvändigtvis att din fastighet kan ta emot värmen vi levererar. Din fjärrvärmecentral, som finns i din fastighet, är också beroende av el för att kunna ta emot värmen vi producerar. För din egen beredskap i händelse av elavbrott hänvisar vi dig till Krisinformation.se för svar.

Avtal/Bli kund

Första steget till att bli fjärrvärmekund är att du fyller i vår intresseanmälan. En intresseanmälan är inte bindande och du kommer bli kontaktad av oss för ett kostnadsförslag. För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig i närheten av ett befintligt fjärrvärmenät eller ett planerat sådant.

Gå till intresseanmälan

Fjärrvärme är ett enkelt, hållbart och tryggt alternativ till uppvärmning med konkurrenskraftigt pris. Du får en bekväm uppvärmning där du slipper bekymra dig om drift och underhåll. Läs mer om varför du ska välja fjärrvärme samt vad som ingår i fjärrvärmen från oss.

Att anmäla om att flytta/ägarbyte innebär att du avslutar ditt avtal men att fastigheten har kvar fjärrvärme som värmekälla. Vid ett ägarbyte behöver vi få in en ifylld ägarbytesblankett där du, tillsammans med köparen, kommit överens om mätaravläsning och från vilken dag köparen övertar betalningsansvaret för fjärrvärmeleveransen. Läs mer om förfarandet vid ägarbyte här.

Om inte annat avtalats upphör leverans av fjärrvärme senast tre månader efter uppsägning från kunden. Om du avser att säga upp ditt fjärrvärmeavtal ber vi dig kontakta kundservice senast tre månader innan leveransen skall upphöra. Läs mer om uppsägning här.

Det är mycket viktigt att fjärrvärmeleveransen regleras i ett skriftligt avtal så att båda parter vet vilka villkor som gäller. I de fall ett upprättat avtal finns (men av någon anledning försvunnit) kan kundservice hjälpa till med att ordna fram en kopia av det skriftliga avtalet. Om ett upprättat avtal saknas, kontakta kundservice så hjälper de dig med att teckna ett nytt avtal.

Nej, du har möjligheten att när som helst säga upp ditt avtal med tre månaders uppsägningstid och välja en annan uppvärmningsform. Däremot är du bunden till Adven så till vida att vi är det enda fjärrvärmebolag som idag levererar fjärrvärme på den ort där din fastighet finns. Läs mer under ”Är fjärrvärme ett monopol?”.

Du har möjlighet att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för att få oberoende råd och upplysningar när det gäller konsumenträtt på fjärrvärmemarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. Mer information finns även på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Vi behandlar dina uppgifter med full sekretess och enligt gällande lagar. För mer information, se de allmänna avtalsvillkoren för ditt avtal gällande leverans av fjärrvärme. Du kan även läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Allmän information om fjärrvärme och vilka rättigheter du har som fjärrvärmekund finner du på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Energibesparing

En injustering av värmesystemet kan behövas då detta problem ofta beror på en stor obalans i systemet. Det kan även vara läge att byta till förinställda radiatorventiler. Vi rekommenderar även att ni ser över elementen i fastigheten, som kan vara igensatta, och termostatsventilerna, som kan ha fastnat.

Detta kan bero på att termostatblandaren fungerar dåligt. Termostatblandaren har till uppgift att blanda varmt och kallt vatten till rätt varmvattentemperatur. För att åtgärda felet kan det bli nödvändigt att byta ut termostatblandaren till en ny. I första hand hänvisar vi dig till tillverkarens instruktionsmanual, då felet kanske går att åtgärda genom en enkel inställning av utrustningen, i andra hand bör du kontakta ett serviceföretag som hjälpa dig att åtgärda felet.

Att ansluta diskmaskinen till varmvatten eller ej, har oftast ingen större betydelse rent kostnadsmässigt. Energikostnaden blir billigare med fjärrvärme än med el. Vid disk sker då alla sköljningar med varmt vatten vilket ökar åtgången av varmvatten. Vid el, som har högre energikostnad, sköljer maskinen med kallt vatten utom vid sista sköljningen vilket minskar åtgången av varmvatten. Däremot kan en del maskiner inte nyttja sparprogrammet fullt ut vid varmvattenanslutning då maskinen sköljer med varmt vatten, 55-65 grader, hela tiden.

Du kan få oberoende och kostnadsfri hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. Energi- och klimatrådgivningen ger dig opartisk, lokalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningarna att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen riktar sig till hushåll, företag och lokala organisationer. Kontakta Energi- och klimatrådgivningen i din kommun.

Beroende på vilken temperatur du vill ha inomhus så ställs temperaturkurvan i centralen in därefter. Se därför till att temperaturkurvor och pumpflöden i fastigheten är rätt inställda. Ta fram din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral för att läsa dig till vilka inställningar som är optimala för din fastighet. Här hittar du även fler tips på hur du kan spara energi.

Faktura & betalning

Fjärrvärme faktureras månadsvis. I början av varje månad debiteras föregående månads fjärrvärmeförbrukning.

Alla kunder kan ansöka om e-faktura. Du ansöker om e-faktura direkt hos din internetbank som sedan kontaktar oss. Vi samarbetar med de flesta internetbanker. Vid anmälan kommer kundnummer att efterfrågas. Detta finner du längst upp på din faktura.

Om du väljer att betala med e-faktura slipper du: Att fylla i alla uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum, mottagarens bg-nummer och belopp. Det enda du behöver göra är att kontrollera uppgifterna och godkänna med ett klick. Vi ser till att fakturan blir betald på förfallodagen. Alla kunder kan ansöka om e-faktura. Du ansöker om e-faktura via din internetbank.

Kontakta din internetbank för att avsluta e-faktura, uppsägningstiden är 30 dagar.

Du behöver fylla i en autogiroblankett som godkänner att vi får dra pengar från ditt konto på fakturans förfallodag. Autogiroblanketten får du genom att kontakta kundservice, de skickar hem blanketten till dig. Även fortsättningsvis kommer du att få fakturan hem i brevlådan men utan inbetalningskort. Vill du spara på miljön ytterligare väljer du i stället att få fakturan som e-faktura, mejlfaktura eller Kivra.

Tjänsten autogiro gäller tillsvidare. Vill du avsluta ditt autogiro måste du kontakta din bank eller kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Under hösten 2022 inleder vi ett samarbete med Kivra, det innebär att du som tidigare har fått pappersfakturor från oss fortsättningsvis kommer att få fakturorna digitalt till din mejllåda hos Kivra. Genom att välja en digital brevlåda kan vi gemensamt spara på resurser och minska vår klimatpåverkan.

Du kan när som helst avanmäla eller anmäla dig till Kivra. Deras användarregister uppdateras varje dag. Du har även möjligheten att stänga av digital post från en enskild avsändare. Vill du inte längre få fakturor från oss till Kivra, kan du inaktivera Adven som avsändare. Detta gör du själv i Kivra under Inställningar och Avsändare/Brev. Där bockar du av Adven.

Om du behöver få anstånd eller en avbetalningsplan för fakturan vänder du dig till kundservice så hjälper de dig. Möjligheten att få avbetalningsplan bedöms beroende på situation.

Sker inte betalning i rätt tid skickar vi en vänlig påminnelse till dig om att betala, påminnelsen är avgiftsfri. Om fakturan fortsätter vara obetald skickar vi ett inkassokrav. Inkassokostnaden är 180 kr och kommer att debiteras på din nästa faktura. Går ärendet vidare till kronofogden tillkommer även en kostnad för den hanteringen. Som fjärrvärmeleverantör har vi även rätt att kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Finns det skälig anledning, t.ex. tidigare upprepade förseningar med betalning, betalningsanmärkningar, etc., att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har vi rätt att begära godtagbar säkerhet enligt fjärrvärmelagen. Om kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser kan det även leda till att vi tvingas stänga av fjärrvärmeleveransen.

Om du vill betala din faktura från utlandet går det naturligtvis bra. Allt din bank i utlandet behöver veta är bankidentifieringskoden (BIC, SWIFT) som är NDEASESS och internationella bankkontonummer (IBAN-nummer). Du hittar IBAN-numren på vår sida om Faktura- och Betalningsalternativ.

Din räkning baseras på hur mycket energi du har använt för uppvärmning av vatten till element och tappvarmvatten under den gångna månaden. Under sommarmånaderna används mindre energi då man inte värmer huset. Jämför man energianvändningen mellan olika år så spelar även utetemperaturen roll.

Vi skapar fakturor de tre första dagarna i månaden. Därefter har PostNord cirka 2–4 dagars hantering innan posten når dig. Har det dröjt längre än så? På kundportalen Mitt Adven hittar du alltid den senaste fakturan. Den går att spara ner eller skriva ut direkt därifrån. Behöver du hjälp kan du så kan du alltid kontakta vår kundservice.

Vi mäter kontinuerligt den värme som byggnaden behöver och mätaren består av tre huvuddelar:

– Mätarens flödesgivare (vattenmätaren) registrerar mängden fjärrvärmevatten som strömmar genom fjärrvärmecentralen.

– Värmemätarens temperaturgivare mäter temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten. Temperaturskillnaden multipliceras med registrerad vattenmängd och integreringsverket beräknar den energi som använts.

  • Genomströmmad vattenmängd registreras i m3 och energin i MWh på integreringsverkets display.

Värmemätaren är även ett viktigt kontrollinstrument för anläggningens funktion, och inte bara ett underlag för värmeleverantörens fakturering. Ofta är värmemätaren uppkopplad mot ett kommunikationssystem som värmeleverantören använder för mätvärdesöverföring.

Fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen behöver väldigt lite underhåll, det är dock ändå bra att med jämna mellanrum titta till centralen. Kontrollera bland annat att pumpar och ventiler fungerar som de ska samt att inget eventuellt läckage uppstått. Mer information finner du i manualen för din fjärrvärmecentral, eller på vår Felsökningssida.

Till fjärrvärmecentralen hör en reglercentral. Där kan du ställa in den reglerkurva som styr temperaturen i fastigheten. Framledningstemperaturen till elementen är beroende av utomhustemperaturen, ju kallare utomhustemperatur desto högre är temperaturen på det vatten som skickas ut till fastighetens element. En sänkning av reglerkurvan med 3–4 grader motsvarar en sänkning av inomhustemperaturen med ca 1 grad, vilket i sin tur ger en energibesparing på 5-6 %. I en reglercentral för större fastigheter (ej villor) kan du även ställa in temperaturen på tappvarmvattnet. Om dina element är utrustade med termostatventiler, kan du ytterligare anpassa temperaturen i varje rum individuellt.

Vi räknar med en livstid på ca 25 år. På rörliga delar och elektronik ca 15 år. Men liksom alla tekniska installationer har fjärrvärmecentralen behov av ett regelbundet underhåll, som säkerställer funktionen och den goda ekonomin. Att en välskött anläggning blir billigare i längden gäller även fjärrvärme. Som regel äger du din egen anläggning och är själv ansvarig för att se över underhållet på den. Om du är osäker, kontakta kundservice.

Rekommenderad temperatur på varmvattnet är 53–55 grader. Har du högre temperatur är det risk att du bränner dig. Testa vattentemperaturen genom att vrida på högsta läge på varmvattenkranen. När vattentemperaturen är 53–55 grader kan du hålla fingret i vattnet några sekunder utan att besväras. Legionellabakterier förökar sig framförallt mellan ca 18 och 45 grader men trivs bäst kring ca 38 grader. Stillastående eller långsamt strömmande vatten ger goda förutsättningar för tillväxt.

Den första frågan som kan ställas är varifrån droppar det? Om det droppar från fjärrvärmemätaren eller från ventilerna i väggen så gör en felanmälan till vår jourservice som har öppet dygnet runt. Vi kommer att skicka ut en tekniker till dig som åtgärdar felet. Om det däremot droppar från någon annan del av fjärrvärmecentralen, vänligen kontakta din lokala VVS-firma.

Ta fram bruksanvisningen på din fjärrvärmecentral. Där kan du läsa dig till hur du ändrar temperaturen på varmvattnet.

Mitt Adven

Mitt Adven är vår kundportal för dig som fjärrvärmekund till oss. Andra benämningar som har använts för samma sak är Mina sidor, Extranet, Inloggningssidor eller Kundportal.

Du loggar in på Mitt Adven längst upp i högra hörnet på vår hemsida under ”Logga in”.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Om fjärrvärme

Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin är en välbeprövad och effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmeväxlare och på fjärrvärmenätet. På så sätt blir fjärrvärmeleveranserna ännu säkrare.

Som kund märker man i regel inte av att fjärrvärmevattnet är grönt. Det är först om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten som fjärrvärmevattnet i vissa fall kan passera in i stadsvattnet och varmvattnet i kranen kan bli grönt. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. Pyranin är inte farligt. Det är godkänt av Livsmedelsverket och används ofta i såväl hygienartiklar som grönt godis. Någon risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud finns inte.

Skulle vattnet bli grönt och du bor i lägenhet kontaktar du i första hand din hyresvärd/fastighetsägare. Är du själv fastighetsägare ringer du din VVS-firma eller hör av dig till kundservice för hjälp och råd.

Fjärrvärmen brukar beskrivas som den enskilt största miljöförbättraren i svenska städer. Genom att använda modern teknik i fjärrvärmeanläggningarna och välja rätt bränsle minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider.

Detta bidrar starkt till:
– minskad påverkan på växthuseffekten
– mindre risk för övergödning och försurning
– hälsosammare närmiljö i tätorterna

Tack vare fjärrvärme tillvaratas energi som annars hade gått till spillo. Företrädesvis använder vi spillvärme, återvunnen energi och förnyelsebara bränslen, huvudsakligen biobränslen. Även inomhusmiljön blir bättre med fjärrvärme:
– den är bullerfri
– den är ren och luktfri
– den tar liten plats

Dessutom så är fjärrvärmen prismässigt konkurrenskraftig och du får plats över då fjärrvärmecentralen tar liten plats. Kort sagt, fjärrvärme gör både människor och miljö till vinnare.

Läs mer om varför du ska välja fjärrvärme som uppvärmningskälla.

Fjärrvärmen kommer till din fastighet i form av vatten som värmts upp i vårt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i välisolerade rör under mark till fjärrvärmecentralen i din fastighet. I den finns två värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till fastighetens egna värmesystem för element och varmvatten i kranarna. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och transporteras ut på nytt.

På ett sätt kan fjärrvärmemarknaden framstå som ett monopol med endast en leverantör av just fjärrvärme. Det är dock upp till varje fastighetsägare att fritt välja med alla olika uppvärmningssätt på marknaden, där varje uppvärmningssätt har sina egna för-och nackdelar. Exempelvis kräver en värmepump eller elpanna elektricitet, en pelletspanna kräver pellets och en oljepanna kräver olja. Alla vars bränslen generellt sett har stigit i kostnader och därmed inte står utanför den turbulenta energimarknad som vi just nu befinner oss på.

Övrigt

På Mitt Adven finns statistik över din fastighets energiförbrukning, och alla fakturor samlade. Om du har problem att logga in på Mitt Adven, kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Innan du gräver på din tomt är det viktigt att ta reda på om och var det går eventuella ledningar och kablar i marken. Detta kan du enkelt och snabbt få besked om genom att skicka in ett ärende till Ledningskollen. Ledningskollen är helt gratis för dig som privatperson. Ledningskollen, ledningskollen.se.

Prisjustering 2024

Den 23 oktober 2023 kommer priserna för 2024 att publiceras under respektive ort. Du hittar prislistorna genom att välja ort på denna sida: Prislistor och miljörapporter | Fjärrvärme | Adven

Innan sista oktober 2023 kommer du också att få ett brev i din postlåda med priset som gäller från och med 1 januari 2024.

Den stora prisökningen gentemot tidigare år beror i huvudsak på ökade biobränslepriser som i sin tur har flera orsaker. Stora mängder biomassa, som tidigare kom från Ryssland och Belarus och gick till andra delar av Europa, finns inte längre att tillgå till följd av kriget i Ukraina. Även om Sverige primärt inte importerat biobränslen från dessa länder, leder bortfallet till en ökad efterfråga på svensk biomassa. I tillägg till detta gör även den svaga kronan det än mer attraktivt för europeiska länder att köpa biomassa från Sverige, vilket driver upp priset ytterligare när marknaden för biomassa går från att tidigare varit lokal till global. Både energibranschen och tillverkningsindustrins övergång till förnybara energikällor och råvaror för att ersätta fossil gas och olja, ökar samtidigt efterfrågan på en redan pressad biomassamarknad.

Idag kan vi se att priset på biobränslen, beroende på sortiment, har ökat med upp till 100 % de senaste två åren. Givet att bränslen, och särskilt biobränslen som utgör cirka 50 % av våra kostnader, är detta något som påverkar oss kraftigt. Vi arbetar fortfarande hårt för att sänka alla våra kostnader för att begränsa effekten på fjärrvärmepriset, men oavsett det så har vi behövt höja priserna betydligt mer än vad vi gjort tidigare år.

Fjärrvärmen är dock fortfarande ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ gentemot andra energislag vars priser varierat kraftigare över åren.

Alla nät har olika förutsättningar och många faktorer påverkar prissättningen; olika typer av bränslemix, storlek på nät, avfalls-eller restvärmeanvändning, om anläggningen kan producera el till försäljning och så vidare.

Vi har valt att följa branschföreningen Energiföretagen Sveriges uppsatta avtalsvillkor för fjärrvärme. Det innebär att vi kan höja priset en gång per år och det priset gäller sedan för ett år i taget. I vårt fall justeras priserna vid årsskiftet och vi meddelar alltid prisändringar minst två månader innan de görs gällande. Därefter är priset tryggat i ett år.

De Allmänna avtalsvillkoren säger dock ingenting om sänkningar av priset. Vilket innebär att om vi skulle se en varaktig tillbakagång på bränslepriserna, kommer vi att se över vår prisnivå på nytt och eventuellt komma att sänka priset.

Just nu råder det brist på avfall. En stor del av det avfall som eldas är inte lokalt producerad och på grund av de ökade drivmedelspriserna, prioriteras inte transporter av avfall – eller omöjliggörs i vissa fall på grund av låga vattennivåer i Europa där avfall transporteras på pråm. Detta gör att vi behöver använda andra bränslen, bränslen som kraftigt ökat i pris till följd av kriget i Ukraina.

Gällande användandet av restvärme i vår produktion, är restvärmeavtalen kopplade till index. Indexen har, precis som inflationen och bränslepriserna, ökat och utöver det krävs det även el för att distribuera fjärrvärme. I tillägg till det har även skatter och priset på utsläppsrätter ökat kraftigt. Även om restvärme i sig inte haft samma kostnadsökning som för biobränsle, utgör det bara en del av energimixen där delar av nätet har betydligt större kostnadsökning.

Vi tar ett stort ansvar och tar den kostnadsökning vi kan för att samtidigt kunna bedriva en hållbar verksamhet. Vi arbetar intensivt för att sänka alla våra kostnader samtidigt som vi anpassar vår verksamhet till den nya bränslemarknaden. Det gör vi genom att investera i effektivare anläggningar som kan hantera andra slags bränslen, och samtidigt säkerställa tillförlitlig och hållbar värmeförsörjning även i framtiden.

Vi, precis som andra fjärrvärmebolag, rapporterar vår verksamhet till Energimarknadsinspektionen. Där finns senast tillgängliga siffror att hämta för den som vill.

Enligt Fjärrvärmelagen har du rätt att begära förhandling inom tre veckor från att det nya priset meddelats dig. Om parterna ej skulle komma överens vid förhandlingen, kan du som kund begära medling hos Fjärrvärmenämnden. Som kund bibehåller du dig även rätten att säga upp avtalet med oss. Läs mer om förhandling, medling och uppsägning på vår hemsida: Avtalsvillkor & konsumenträtt | Adven

Att se över sin energianvändning är något som gynnar både dig och samhället. Vi behöver alla hjälpas åt att spara energi och genom ett ändrat beteende finns det stora möjligheter för dig som kund att påverka din uppvärmningskostnad. På vår hemsida har vi sammanställt ett antal tips på hur du kan se över sin energianvändning och därmed sänka dina värmekostnader: Tips till dig som vill spara energi | Adven