Nyheter

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Totala energibehovet nästan halverat när spillvärme återvinns – CO2-utsläppen från Apetits Säkylä-fabrik minskar med 80 %

Apetit Group har tecknat ett avtal med Adven om en ny energilösning vid Apetits fabrik i Säkylä, Finland. Avtalet innefattar Advens ”Energy as a Service” där Adven ansvarar för design och implementation av den nya energianläggningen, som kommer att förse Apetits produktionsprocesser med energi. Efter färdigställandet kommer Adven även att…

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Så blir Viking Malts nya energianläggning ännu mer effektiv – redan innan den har byggts

I januari 2021 fick Adven i uppdrag av Viking Malt, en av världens största producenter av malt för ölbryggning, att utveckla en helt ny typ av energianläggning för koncernens nya mälteri i Lahti, Finland. Den nya anläggningen väntas stå färdig i början av 2023 – och nu utökas uppdraget ytterligare.…

Fastighet Geoenergi

Skanssi första köpcentret i Finland att få eftertraktad miljöcertifiering – med geoenergi från Adven

Sedan snart tre år tillbaka levererar Adven värme och kyla från geoenergi till köpcentret Skanssi i Åbo. Nu har Skanssi som första köpcenter i Finland mottagit miljöcertifieringen BREEAM med högsta betyg. – Vi har inte råd att stoppa huvudet i sanden när det gäller hållbarhet, säger köpcentrumchefen Maarit Hurme. Förutsägbarhet…

Industri Energiproduktion

Adven/Värmevärden får stöd från Klimatklivet för projekt inom energikonvertering

Adven/Värmevärden får 40 miljoner kronor i investeringsstöd från Naturvårdsverket för ett energikonverteringsprojekt för en industri i Kvarntorp utanför Kumla. Projektet syftar till att ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen till att drivas av skogs- och sågverksrester från närområdet. Konverteringen kommer att minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 8 500 ton per år.…

Allmänt

Adven/Värmevärden tryggar finansieringen för den gemensamma koncernen – banar väg för tillväxt

Som ett led i integrationen mellan Adven och Värmevärden har de två bolagens tidigare separata finansieringsavtal nu slagits samman till en ny koncerngemensam plattform. Koncernen har nu också säkrat nya och större lånefaciliteter för att kunna fortsätta växa. – Med vår nya gemensamma finansieringsplattform är vi väl rustade att leverera…

Allmänt

Tillsammans har aldrig varit viktigare

Om det är något vi lärt oss av pandemin och dess restriktioner så är det vikten av att få vara tillsammans. Trots att vi inte har fått träffats som vanligt, har vi hittat nya sätt att umgås, exempelvis genom digitala lösningar eller genom att spendera mer tid utomhus och i…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Avancerad teknik ger flexibilitet för framtiden på Arctic Paper

Arctic Paper Munkedals AB är en av Europas ledande tillverkare av obestruket papper. För ett par decennier sedan inledde företaget en förändringsresa för att blir ledande även inom hållbarhet. Nu tas ett nytt och viktigt steg: Brukets koldioxidutsläpp ska minskas med 30 000 ton till 2022. I den här artikelserien…

Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Biprodukt från havre hjälper Raisio Group mot koldioxidneutralitet

Adven har designat och byggt en ny bioenergibaserad värmepanna för Raisio Groups spannmålskvarn i finska Nokia. Kvarnen, där bland annat havreprodukter framställs, får sedan i juni sin energi från – skal från havrekärnor. Med den nya värmepannan har Raisio tagit ett stort steg mot sitt långsiktiga mål: En helt koldioxidneutral…

Industri

Adven växer till Nederländerna – bidrar till att växla upp energiomställningen

Som en del i strategin att växa utanför Norden och Baltikum går Adven nu in på den nederländska marknaden. Med Advens hållbarhetsfokus och sina framgångsrika erfarenheter av energieffektivisering vill man bidra till att snabba på energiomställningen och minska koldioxidutsläppen i den nederländska industrin. Nederländerna blir Advens första marknad utanför Norden…