Nyheter

Fastighet Hybridlösningar

Mirka satsar på geoenergi i samarbete med Adven

Mirka och Adven har påbörjat ännu ett gemensamt energiprojekt. Den här gången ska Mirka expandera sin produktion vid fabriken i Jakobstad, Finland, och energi behövs för att värma och kyla de nya lokalerna. Samtidigt vill företaget passa på att sänka koldioxidutsläppen från energianvändningen så mycket som möjligt. Adven ska därför…

Allmänt Fjärrvärme

Ansökan om förändrad verksamhet vid Östervångsverket i Trelleborg

För att tillgodose ett ökat behov av fjärrvärme i Trelleborg, möjliggöra en fossilfri omställning av fjärrvärmeproduktionen, samt kunna möta fluktuationer på bränslemarknaden har Adven för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet på Östervångsverket i Trelleborg, samt en ny avfallspanna på 15 MW. Inför tillståndsansökan hålls ett…

Industri Livsmedel Energiproduktion

Ny biopanna vid Valios mejeri ger minskade utsläpp och ökad säkerhet

Adven och Valio har ingått ett nytt avtal som innebär att energiproduktionen i finska Turenki kan ställas om. Mejeriet ska drivas med förnybart biobränsle, något som minskar koldioxidutsläppen med 5 000 ton per år. Valio tar därmed ett steg närmare sitt mål att nå koldioxidneutralitet till år 2035. Genom omställningen…

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Totala energibehovet nästan halverat när spillvärme återvinns – CO2-utsläppen från Apetits Säkylä-fabrik minskar med 80 %

Apetit Group har tecknat ett avtal med Adven om en ny energilösning vid Apetits fabrik i Säkylä, Finland. Avtalet innefattar Advens ”Energy as a Service” där Adven ansvarar för design och implementation av den nya energianläggningen, som kommer att förse Apetits produktionsprocesser med energi. Efter färdigställandet kommer Adven även att…

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Så blir Viking Malts nya energianläggning ännu mer effektiv – redan innan den har byggts

I januari 2021 fick Adven i uppdrag av Viking Malt, en av världens största producenter av malt för ölbryggning, att utveckla en helt ny typ av energianläggning för koncernens nya mälteri i Lahti, Finland. Den nya anläggningen väntas stå färdig i början av 2023 – och nu utökas uppdraget ytterligare.…

Fastighet Geoenergi

Skanssi första köpcentret i Finland att få eftertraktad miljöcertifiering – med geoenergi från Adven

Sedan snart tre år tillbaka levererar Adven värme och kyla från geoenergi till köpcentret Skanssi i Åbo. Nu har Skanssi som första köpcenter i Finland mottagit miljöcertifieringen BREEAM med högsta betyg. – Vi har inte råd att stoppa huvudet i sanden när det gäller hållbarhet, säger köpcentrumchefen Maarit Hurme. Förutsägbarhet…

Industri Energiproduktion

Adven/Värmevärden får stöd från Klimatklivet för projekt inom energikonvertering

Adven/Värmevärden får 40 miljoner kronor i investeringsstöd från Naturvårdsverket för ett energikonverteringsprojekt för en industri i Kvarntorp utanför Kumla. Projektet syftar till att ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen till att drivas av skogs- och sågverksrester från närområdet. Konverteringen kommer att minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 8 500 ton per år.…

Allmänt

Adven/Värmevärden tryggar finansieringen för den gemensamma koncernen – banar väg för tillväxt

Som ett led i integrationen mellan Adven och Värmevärden har de två bolagens tidigare separata finansieringsavtal nu slagits samman till en ny koncerngemensam plattform. Koncernen har nu också säkrat nya och större lånefaciliteter för att kunna fortsätta växa. – Med vår nya gemensamma finansieringsplattform är vi väl rustade att leverera…

Allmänt

Tillsammans har aldrig varit viktigare

Om det är något vi lärt oss av pandemin och dess restriktioner så är det vikten av att få vara tillsammans. Trots att vi inte har fått träffats som vanligt, har vi hittat nya sätt att umgås, exempelvis genom digitala lösningar eller genom att spendera mer tid utomhus och i…