Starkt samarbete med Vasaloppet har gett resultat genom åren

2024-02-23
Samarbetsberättelser Fjärrvärme

Sedan 2019 har Adven varit officiell leverantör till Vasaloppet och försett Vasaloppets mässtält med värme. I starten i Sälen är lösningen mobila pelletspannor men den stora leveransen sker i huvudsak i målgången i Mora. Det stora tältet i Tingshusparken är nämligen uppvärmt med hållbar fjärrvärme producerad av förnybara och återvunna energikällor.

Vasaloppet har under många år arbetat med att kontinuerligt minska sitt klimatavtryck. Bland annat har åtgärder gjorts för att minska nedskräpningen längs med spåret, att få deltagare att resa kollektivt och att erbjuda flourfri valla i den egna vallaservicen. Ett av de större projekten som Adven och Vasaloppet har samarbetat kring genom åren har varit att förändra uppvärmningen av Vasaloppets tält, i Mora, Sälen och Oxberg. Redan till vinterveckan 2018 genomfördes ett omfattande arbete med att förändra både uppvärmningsmetod och inomhusklimat i mässtältet i Mora. Tillsammans med Adven möjliggjordes ett byte av diesel som värmekälla till förmån för fjärrvärme i det 4000 kvadratmeter stora mässtältet. En åtgärd som minskade utsläppen av koldioxid med hela 30 ton.

Inför Vasaloppets vintervecka 2019 togs nästa steg i samarbetet. Startplatsen i Sälen och i Oxberg bytte uppvärmningskälla från fossila bränslen till pelletsuppvärmning och grön el. Något som gett effekt både på miljön samt personal och besökares komfort. Dåvarande VD på Vasaloppet, Eva-Lena Frick om samarbetet:

– Vasaloppet har alltid arbetat med partners för att säkerställa utveckling och kunskap i bland annat miljöfrågor och vi är mycket stolta över samarbetet med Adven i dessa frågor. Den lokala förankringen är viktig och vi känner en stor trygghet i att de ligger långt framme i utvecklingen av klimatsmarta lösningar.

Vasaloppets hållbarhetsstrategi fokuserar på ett hållbart förhållningssätt inom tre olika områden: miljö, ekonomi och sociala frågor. Viktiga resultat i arbetet som följer av hållbarhetsstrategin är förbättrad hälsa hos deltagarna, nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

Advens Regionchef Mitt, Erik Gynt, berättar om projekten genom åren:

– Att hitta en förnyelsebar uppvärmningsmetod för Vasaloppets tält har varit utmanade och kul. Det är inte så många evenemang av Vasaloppets storlek som använder fjärrvärme och pelletsuppvärmning idag och det känns fantastiskt att få bidra till att Vasaloppet ligger i framkant.

Att Vasaloppets mässtält är uppvärmda med fjärrvärme eller att man som Vasalöpare duschar varmt efter loppen i fjärrvärmeuppvärmda duschar är det inte alla som vet. Advens drift-och underhållschef i Mora, Jesper Klangebo berättar om lösningen:

– I Tingshusparken bygger vi varje år upp en lösning så att vi kan nyttja värmen som går i våra ordinarie fjärrvärmeledningar till att värma Morabor och Vasalöpare. Även kommunens fastigheter har fjärrvärme, vilket gör att du kan duscha varmt efter loppet.