Energieffektiv indunstning central när Honkajoki expanderar

2024-04-25
Nyheter Industrier Livmedels

Finlands ledande förädlare av biprodukter, Honkajoki, expanderar sin fabrik i Kankaanpää. Då indunstning är en central del i företagets process kräver expansionen mer kapacitet. Adven har ansvarat för indunstningen på fabriken sedan 2017 och får nu förtroendet att bygga ytterligare en anläggning som bidrar till de högt satta målen om energieffektivitet.

På Honkajokis fabrik i finska Kankaanpää tillverkas bland annat djurfoder, biobränslen och gödningsmedel. De specialiserar sig på cirkulär ekonomi och nyttjar restprodukter från finska gårdar, slakterier och styckningsanläggningar i produktionen.

I förädlingsprocessen måste vätska först avlägsnas från restprodukten för att sedan bearbetas vidare till slutprodukt. Adven har sedan 2017 varit ansvarig för det första steget – indunstningen – och genom samarbetsmodellen Energy as a service ansvarat för design, byggnation, finansiering och drift av anläggningen. Adven satsar på indunstning med MVR-teknik* där energin i vattenångan tas tillvara fullt ut. Det gör processteget 10-20 gånger mer energieffektivt jämfört med traditionella flerstegsindunstningslösningar.

Under tiden har Honkajoki fokuserat fullt på sin kärnverksamhet, och gör nu sin största investering någonsin i fabriken. Som en del i koncernens strategi att tillverka produkter med allt högre förädlingsvärde bygger man ut fabriken för att bli den första finska tillverkaren av hydrolysat av animaliskt protein. Proteinhydrolysat används till exempel inom djurfoderindustrin.

Adven har fått förtroendet att bygga ytterligare en MVR-anläggning för den nya produktionen, som beräknas stå klar för driftsättning efter sommaren 2025. Den nya utökade produktionen beräknas vara i gång i slutet av samma år.

”Vi har samarbetat med Adven i flera år, och har positiva erfarenheter av anläggningens energieffektivitet och leveranssäkerhet. Därför var det naturligt att utöka samarbetet när vi nu expanderar.”

Jarmo Lahtinen
Produktionschef, Honkajoki

– Vi har haft ett välfungerande partnerskap med positiva tongångar som sträcker sig sju år tillbaka i tiden. Genom det har vi höjt energieffektiviteten och bidragit med teknisk expertis och hög leveranssäkerhet. Det är ett nöje att utöka samarbetet till en ny produktionsanläggning, säger Jani Moisanen, kundansvarig på Adven.

*Mekanisk ångkompression, vanligtvis förkortat MVR (Mechanical Vapor Recompression), är en modern och beprövad energieffektiviseringsteknik för bland annat indunstningsprocesser. Indunstning i sin tur är en metod som används i processindustrin för att avlägsna vatten från en vätska i syfte att koncentrera den.

För mer information:

Adven, Jani Moisanen, kundansvarig, jani.moisanen@adven.com, +358 40 514 9387

Honkajoki, Jarmo Lahtinen, produktionschef, jarmo.lahtinen@honkajokioy.fi, +358 400 985 563