Metall- & Mineralindustrin

Vi stödjer metall- och mineralindustrin med expertis inom energi och vatten

Gruv- och metallindustrin använder idag stora mängder vatten, bland annat i förädlingsprocesser. Processvattnet renas och hanteras på ett hållbart sätt så att värdefulla kemikalier och mineraler kan fångas upp och tillvaratas. Att smälta, värma och bearbeta metaller skapar dessutom mängder med spillvärme som vi kan hjälpa våra kunder att ta vara på och återanvända i de egna processerna. Vattenrening och återvinning av restvärme kan ge betydande kostnadsbesparingar, utöver de positiva miljöaspekterna.

Vi funderade på att implementera värmeåtervinningen på egen hand, men insåg att det är enklare om ångproduktion och distribution på hela Terrafames område hanteras av en och samma aktör. Det gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, att producera metaller, och inom en snar framtid, även batterikemikalier.

Kristian Granit
VD för Terrafames batterikemikaliefabrik i Sotkamo

Hur vi skapar värde

När mängden restvärme och processvatten är hög, finns ofta goda möjligheter att hitta kostnadsbesparingar och minska koldioxidutsläppen med lösningar som innefattar exempelvis sluten vattenrening, värmepumpar och effektiv återanvändning av sidoströmmar. Utöver det kan processindustrin ofta hitta nya intäktsmöjligheter genom att sälja vidare de sidoströmmar som går att förädla.

Ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar med industriell vattenrening

Tillverkare av stål, metaller och mineraler har goda möjligheter att reducera sitt vattenfotavtryck, bättre värna om sjöar och vattendrag, samt att minska förbrukningen av kemikalier. Genom slutna vattensystem kan man skapa stora kostnadsbesparingar och minska uttaget av råvatten. Med lösningar som effektivt tar vara på metaller och kemikalier är det även möjligt att minska kemikalieanvändningen och samtidigt minska utsläpp av näringsämnen, metaller och kemikalier till våra sjöar och vattendrag.

Effektiv energiproduktion ger förutsägbara kostnader

Produktionen inom gruvnäringen är ofta storskalig, vilket innebär att investeringarna för att bygga, utveckla eller expandera energiförsörjningen också är betydande. Att minska flaskhalsar i produktionen och förbättra energieffektiviteten blir därför avgörande, särskilt på mer avlägsna platser, där gruvor vanligtvis återfinns. I våra industrisamarbeten är spillvärmeåtervinning centralt. Det skapar både kostnadsbesparingar och minskar energibehovet. För gruvdrift under jord är bra lösningar för värme och ventilation dessutom viktiga för att kunna säkerställa en trygg och behaglig arbetsmiljö. Genom att samarbeta med Adven i vår Energy as a service®-modell kan vi säkerställa ett mer förutsägbart kassaflöde och effektiv användning av kapital.

Nya intäktsmöjligheter och lägre utsläpp med återanvändning av restprodukter

Enorma mängder kemiska sidoströmmar hanteras varje dag gruvsektorn, liksom överskott av koldioxidutsläpp och kolmonoxid (CO) från produktionen. Med metall-, kemikalie- och koldioxidåtervinning, rening och valorisering kan vi stödja våra kunder i att omvandla sidoströmmarna till nya och användbara produkter, såsom kolsyra, karbamid, metanol eller myrsyra. Återvinning av dessa kemikalier genererar inte bara kostnadsbesparingar och resulterar i ytterligare intäktsmöjligheter utan ger också en bättre avkastning på sysselsatt kapital. Den här typen av cirkulära lösningar minskar ofta utsläppen från produktionen och stödjer även våra kunders hållbarhetsresor.

Vill du veta mer om våra lösningar? Hör av dig till oss!

Emil Wanngren

Sales and Business Manager, Mining, Metal & Mineral Industry

Sverige
Kontakta Emil Adven Linkedin