Adven & Hofors

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Hofors förser vi dagligen cirka 300 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Hofors

Mitt i Sveriges järnrike ligger Hofors med sina 9500 invånare och med stolta traditioner inom järnhantering. I stålverket hos Ovako tillverkas alltjämt världens bästa kullagerstål. Här är Adven (tidigare Värmevärden) verksamt genom ett ägande av 60% i bolaget Värmevärden i Hofors AB, i samverkan med Hofors Kommun som äger 40%, ett mycket lyckat samarbete!

Anläggningen i Hofors, inne på Ovako:s industriområde, levererar fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter i samhället samt Industrin. Arbetet för att återvinna och leverera energi i samverkan med Ovakos processer är väl etablerat sedan många år. Det har resulterat i att vi återvinner energi från b.l.a Stålverket och från produktionen av tryckluft. Fjärrvärme används även för att förvärma eldningsolja samt förånga syrgas inom Ovako:s produktion.

Vi jobbar ständigt för att hitta nya synergier för energisamarbeten tillsammans med våra kunder.

Värmevärden i Hofors AB har en produktionsmix bestående av oförädlade biobränslen, rökgaskondensering, elpanna, eldningsolja samt spillvärme. Bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme till slutkund inom Hofors kommun samt producerar och distribuerar ånga till Ovako.

Det mest använda bränslet i anläggningen är biobränsle direkt från den närliggande skogen. Dessutom nyttjas restvärme från stålindustrin, vars värmeenergi annars skulle gå rakt ut i luft eller vattendrag. I ångcentralen produceras ånga i en fastbränsleeldad ångpanna, vilken utgör baslastpanna. I ångcentralen produceras även el via en ångturbin. Den fastbränsleeldade ångpannan är försedd med rökgaskondensering.

Har du frågor om fjärrvärmen i Hofors?

Kontakta oss