Så fungerar fjärrvärme

Ett kretslopp som sparar på jordens resurser

Mer än hälften av Sveriges befolkning får sin värme från fjärrvärme. Fjärrvärme påminner om kroppens blodomlopp. Det är ett slutet kretslopp och fjärrvärmeverket är som ett hjärta som pumpar ut värme i en hel bygd. Med fjärrvärme får vi färre skorstenar men med bättre rening, vilket betyder renare luft för människor och miljö.

Hur fungerar fjärrvärmen egentligen?

Du duschar varmt året runt och har det varmt och skönt hemma även under vinterhalvåret. Hur är det möjligt? Det finns flera olika sätt att värma upp ett hem på. Just fjärrvärmen passar bra som uppvärmningsform i tätbebyggda områden, eftersom många hem då kan dela på resurser på ett effektivt sätt i stället för att alla ska ordna sin egen lokala värmelösning. Att kalla värmen för ”fjärrvärme” är därför lite missvisande eftersom värmen produceras lokalt. Fjärrvärmen värmer idag mer än varannan svensk. Men hur fungerar den egentligen?

På de flesta orter i Sverige finns enorma system med rörledningar nergrävda i marken, ett så kallat fjärrvärmenät. Nätet är kopplat till en produktionsanläggning vars uppgift är att värma upp vatten, som är den vanligaste bäraren av värme. Vattnet värms upp med hjälp av till exempel spillvärme från industrierna, rester från skogsavverkning eller annat avfall. Gemensamt för alla metoder är att vi tar vara på sådant som annars hade gått till spillo och på så vis spar vi på jordens resurser. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi.

Det varma vattnet pumpas sedan ut i rörledningarna och till alla hus som är kopplat till det lokala systemet. Då är vattnet mellan 80-90 grader, men det kan variera beroende på utomhustemperatur och det lokala behovet. Är vattnet lite kallare går mindre till spillo längs vägen, men det måste fortfarande vara tillräckligt för att värma de hem som ligger längst ifrån anläggningen.

Vattnet når sedan ditt hem och din fjärrvärmecentral. En värmeväxlare gör det möjligt att föra över värmen från Advens slutna vattenkretslopp till det värmesystem som du har i ditt hem.

Därefter cirkulerar det uppvärmda vattnet i ditt hem och värmer vattnet i kranarna, elementen och kanske även golvet!

När du har ”använt upp” värmen i ditt lokala system skickas det svalna vattnet tillbaka till Advens produktionsanläggning. Då brukar det vara kring 40-45 grader varmt. Desto kallare vattnet är då desto bättre, det betyder att värmen verkligen har utnyttjats. På vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer så att de blir isfria – återvinning när den är som bäst.

Som fjärrvärmekund är du alltså en del av ett lokalt system som tillsammans använder lokala och förnyelsebara resurser för att skapa värme åt dig och dina grannar.

Se Lilla filmen om fjärrvärme

Fjärrvärmen – en nyckel till att nå klimatmålen

När en panna förser hela staden med värme i stället för att alla har sin egen, förbättras luften i våra städer. Genom fjärrvärmen har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel de senaste decennierna, bland annat på grund av att fjärrvärmeverken bytt ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Kraftvärmen slår två flugor i en smäll

Ett kraftvärmeverk kan ge både el och värme. Oavsett om det eldas med biobränsle, avfall eller något annat så utnyttjas energiinnehållet dubbelt upp. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elektricitet. Elen transporteras sedan ut i elnätet. Värmen som blir kvar i ångan överförs till fjärrvärmesystemet och värmer våra bostäder. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv energiomvandling.

Adven har kraftvärmeproduktion i bland annat Hudiksvall. Ofta kräver dock kraftvärme en viss storlek på fjärrvärmenätet för att det ska fungera optimalt. Mindre fjärrvärmenät har därför sällan kraftvärme.

Förutom värme i fastigheten och varmt vatten i kranen dygnet runt är fjärrvärme ett bra alternativ för dig som vill ha en enkel och trygg uppvärmningsmetod som gör skillnad.

Läs mer om fördelarna med fjärrvärme