Finnfeeds Finlands fabrik i Nådendal ställer om till biobränslen

2022-11-08
Samarbetsberättelser Industrier Kemi & läkemedels

Finnfeeds Finland, en del av IFF-gruppen, utökar sitt samarbete med Adven. Fabriken i Nådendal producerar betain, som återfinns bland annat i kosmetika och hygieniska produkter. Från och med 2022 ska Adven ansvara för att leverera den processenergi som behövs i tillverkningen – vilken ska bli nästan helt biobaserad.

Den nya energianläggningen kommer reducera de årliga CO2-utsläppen från fabriken med mellan 2 000 och 3 000 ton. Tillsammans med den tidigare indunstningslösningen som Adven installerat på fabriken, uppnår man en total minskning av koldioxidutsläpp på omkring 19 000 ton per år. Det motsvarar över 100 miljoner körkilometer med personbil.

En tio megawatt biobränslepanna kommer att byggas i närheten av fabriken och ska säkra en hållbar energiförsörjning för en lång tid framöver.

– Det är viktigt för oss att energin fortsätter att vara leveranssäker, prissättningen konkurrenskraftig och att miljöpåverkan är så låg som möjligt. I valet av partner blev andelen förnybara bränslen en viktig faktor eftersom hållbar utveckling är en av de viktigaste värderingarna inom IFF-gruppen. Utöver det har vi goda erfarenheter ifrån att jobba med Adven, säger Heikki Vahtera, fabrikschef på Finnfeeds Finland.

På fabriken i Nådendal i sydvästra Finland producerar man betain som separerats från sockerbetor. Betain är en naturlig osmolyte som återfinns i många kosmetikaprodukter. Produkten används också för djurfoder, näringstillskott och inom kemisk industri.

Förbättrad indunstning minskade koldioxidutsläppen på fabriken

Adven har tidigare uppfört en indunstningsanläggning baserad på MVR-teknik på fabriken i Nådendal och har sedan 2018 ansvarat för drift och underhåll. Tack vare den nya tekniken minskade behovet av ånga med nästan 40 procent på fabriken, därmed kunde även klimatavtrycket minska med eftersom man minskade CO2-utsläppen med 16 000 ton årligen. Anläggningen har minskat fabrikens totala energiförbrukning med omkring 30 procent.

Eftersom vi har samarbetat tidigare så känner vi till fabrikens processer och förstår behoven. Därför är det naturligt att utöka samarbetet till att även hantera energiproduktionen. Hög tillgänglighet och pålitlighet är centralt i dessa beslut. Dessutom får våra kunder mer förutsägbara kostnader i framtiden , säger Juha Elo, försäljningsdirektör på Adven.