Här borrar Adven efter förnybar geoenergi till Viggby Ängar

2022-10-27
Samarbetsberättelser Fastigheter

300 meter ner i berggrunden i Täby utanför Stockholm – där hämtar Adven förnybar värme och kyla till det nya bostadsområdet Viggby Ängar. Arbetet med att bygga en klimatsmart och kostnadseffektiv energilösning till Aros Bostads nya bostäder är nu i full gång.

Under våren togs de första spadtagen för det nya bostadsområdet Viggby Ängar, och strax därefter var det dags för Adven att påbörja arbetet med att bygga den anläggning som ska leverera geoenergi till fastigheten. Under sommaren har ett av de två huvudmomenten i arbetet genomförts – borrningen.

Förnybar värme och kyla hämtas 300 meter under jord

Elva 300 meter djupa hål har borrats i marken vid Viggbyholm i Täby där bostäderna ska stå. Varje borrhål, som är cirka 10 centimeter i diameter, har sedan fyllts med ett antal rör. Genom dessa rör kommer värme och kyla effektivt att ledas från berggrunden i en etanolbaserad vätska till energicentralen som ska byggas i fastighetens källare. Där förädlas geoenergin innan den distribueras till alla bostäder.

Sebastian Zetterström har designat geoenergilösningen och projektleder arbetet på platsen. Han berättar att borrningen har genomförts samtidigt som pålningen som ska stabilisera byggnaden från grunden. Det ställer höga krav på samordning mellan de olika aktörer som samverkar i projektet.

– Noggrann planering och kontinuerlig dialog med alla involverade är A och O. Vi deltar i alla byggmöten så att vi kan agera mer proaktivt och arbeta mer effektivt tillsammans, säger Sebastian.

Fördelar med geoenergi för nybyggnation

Maria Barrio är försäljningsansvarig på Adven. Hon lyfter fram kostnadseffektiviteten som en av de stora fördelarna med den geoenergilösning som har valts för Viggby Ängar.

– Det är ett helt nytt bostadsområde som ligger en bit ifrån befintlig infrastruktur. Då är det en fördel att vi kan utvinna energi på platsen, jämfört med exempelvis fjärrvärme som har begränsningar rent infrastrukturmässigt, säger Maria.

Sebastian Zetterström påpekar också att det faktum att Viggby Ängar är en nybyggnation gör lösningen mer yteffektiv jämfört med anläggningar som görs ”retrofit”, det vill säga för en befintlig fastighet.

– I en nybyggnation som den här finns inga befintliga ledningar eller annat att anpassa sig till – det gör arbetet snabbare och smidigare. Dessutom kan vi borra på ytan där själva byggnaden kommer att stå, vilket vi inte kan göra vid en retrofit, berättar Sebastian.

Energicentralen nästa

I och med att pålningen och borrningen är klar kan byggnationen av själva fastigheten börja på riktigt.

För Adven är nästa steg är att bygga energicentralen. Det arbetet kan påbörjas när minst tre våningar av huset är färdigbyggda, vilket uppskattningsvis blir i början av 2022. Redan under sommaren har arbetet dock förberetts genom schaktning och utplacering av de rör som ska leda till centralen.

Läs mer: