Geoenergi värmer Citycons nya köpcentrum

Samarbetsberättelser Fastigheter

Finlands näst största stad Esbo har som mål att bli klimatneutral till 2030. Ett steg mot detta mål är satsningen på köpcentret Lippulaiva i det snabbt växande området Esboviken, där centrumet blir nästan helt självförsörjande på energi. Adven har utvecklat och byggt en geoenergianläggning som nu är i drift – och Citycon köper i sin tur energin som en tjänst.

Anläggningen som Adven byggt vid Citycons köpcentrum Lippulaiva anses vara en av de största geoenergianläggningarna som hittills byggts för ett köpcentrum i stadsmiljö i Europa. Köpcentret får nu sin värme och kyla från utsläppsfri geoenergi.

– Citycon har åtagit sig målet om klimatneutralitet till 2030, och besluten gällande energiproduktionen i Lippulaiva stöder detta mål på bästa möjliga sätt. Vi är särskilt glada över att den lösning som nu blir verklighet inte bara är miljövänlig utan också ekonomiskt konkurrenskraftig, säger Citycons fastighetsutvecklingschef Risto Seppo.

– Hela stadskärnan kommer att byggas klart i etapper mellan 2022 och 2024. Förutom uppvärmning kommer kunder och de boende i området även kunna njuta av klimatneutral kyla på sommaren. Med geoenergi kan man även hämta kyla från berggrunden och därmed behövs ingen separat kylalösning, säger Timo Koljonen, affärsområdeschef för geoenergi på Adven.

Redan från början var målet att hela stadskärnan – inklusive det köpcentrum som byggs, bostadshusen, det lokala biblioteket och servicebyggnaderna – skulle vara en nära-nollenergibyggnad. Det finns 170 geoenergibrunnar under köpcentret, som borrats 300 meter ner i marken. Geoenergianläggningen har redan driftsatts och värme och kyla från berggrunden började användas redan under byggfasen.

– Advens största energilösning för fastigheter har gått enligt plan och tillsammans med kunden, entreprenörer och samarbetspartners har detta projekt nu slutförts i ett utmärkt samarbete, säger Koljonen.

Fördelar med geoenergi för stora fastigheter

Stora fastigheter, som exempelvis köpcentrum, logistikcentraler eller kontorsbyggnader, behöver en stabil och energieffektiv lösning för värme och kyla. Dessutom har många företag som mål nu att förbättra sin energianvändning för att minska sin klimatpåverkan.

– Det uppmärksammas inte alltid att geoenergi är en utmärkt och hållbar energilösning som nyttjar närproducerad energi. Dessutom kan den ofta kombineras med solenergi och smart användning av spillvärme, säger Koljonen.