Arla Vimmerby ökar kapaciteten men kapar utsläpp och kostnader

2024-03-20
Samarbetsberättelser Industrier Livmedels

Det kan verka som rena önsketänkandet, det Arla och Adven gör i Vimmerby. Ett energislukande mejeri sparar mängder av energi, ökar kapaciteten – och blir sedan fossilfritt som grädde på moset.

– Det här är den största energibesparingen i Arlas historia, konstaterar mejeristen Allan Leandersson, projektledare för Arla Vimmerby.

Han ser nu fram emot att få lägga sitt fokus på den växande produktionen medan Adven tar hela ansvaret för energiflödet. Ibland slår önskningar in.

Den ger intryck av att ha lagt sig bekvämt till rätta på de småländska ängarna, det internationella mejerikooperativets största mjölkpulveranläggning. Där har den brett ut sig under två decennier, men ser fräsch och välskött ut. Hundratusentals besökare som passerar inpå husknuten på väg till Astrid Lindgrens Värld förpliktigar kanske?

– Jodå, vi har ögonen på oss här, så vi gör vad vi kan för både Astrid Lindgrens gäster och våra egna, bekräftar Allan Leandersson.

Arlas mjölkpulveranläggning i Vimmerby utökar sin kapacitet, men förbrukar trots det 40% mindre energi än tidigare. I samarbete med Adven blir den också fossilfri och sänker utsläppen av koldioxid.

Han har varit på plats från början och vet allt värt att veta om mjölkpulver. När anläggningen startades, 2004, var det givetvis för att hantera den tidens behov. Sedan dess har efterfrågan – och produktionen – nästan fördubblats. Allan Leandersson har sett anläggningen byggas ut, till och om. En av utmaningarna var den slitna ångpannan som kördes på överkapacitet, men till slut satte stopp för all vidare expansion.

– Vi hade nått gränsen för det möjliga. Det var inte längre hållbart, inte på något sätt, bekräftar Allan Leandersson.

Högre kapacitet, lägre utsläpp

Vid det här laget hade mejeristerna en rad egna idéer om effektivisering och återvinning. Idéer som trivdes med Advens ingenjörer som inte är bundna av specifika produkter eller leverantörer. De är helt fria att anpassa lösningar efter lokala behov och ambitioner – och specialiserade på att ta vara på resurser i spill- och överskottsvärme.

När så Arla och Adven inledde sitt partnerskap under 2021 hade de två tydliga mål: kapaciteten skulle upp – utsläppen ned. Det är två mål som inte alltid rimmar, men CO2-utsläppen sjunker med 70 procent och den totala energiförbrukningen med 40 procent genom samarbetet i Vimmerby.

– Det här hade vi inte klarat på egen hand, kommenterar Allan Leandersson.

Arla har redan länge stegvis minskat sina utsläpp, men i Vimmerby innebär de 70 procenten ändå en sänkning med ytterligare 3 000 ton koldioxid per år. Samtidigt sparar Advens energilösningar alltså minst 50 GWh – eller 50 000 000 kWh – per år till fördel för både miljö och kassa.

Sparar miljö & miljoner

Kapaciteten då? Jodå, den ökar med cirka 20 procent – och detta utan utbyggnad eller extra investering.

– Det här visar värdet av ett gott samarbete, ett betydande värde för både klimat och ekonomi, betonar Victoria Olsson, Arla Sveriges hållbarhetschef.

Enligt hållbarhetschefen är samarbeten som detta nödvändiga om industrin ska klara energiomställningen. Visst kan det på många sätt vara utmanande att släppa ett annat företag så nära, men alla kan inte vara experter på allting resonerar Victoria Olsson och tillägger:

– Arla är bra på mjölk och Adven är bra på energi. Konstigare än så är det inte.

När Adven 2021 tog över energisystemet i Vimmerby var det för att säkra Arlas tillgång till ånga och hetvatten, så hållbart som möjligt. Överst på att-göra-listan stod ångpannan, en biopanna, som genom åren hade kompletterats med extra värmekällor som olja och fjärrvärme. Med ett nytt styrsystem och en optimerad bränslemix kom Adven en bit på väg. Sedan var det dags att boosta hela systemet, att öka effekten genom att ta vara på allt. I Vimmerby handlar det om rökgaskondensering och om värmeåtervinning, i flera led.

Spill och överskott är värdefullt

– Vi försöker alltid se helheten, hela systemet. Det är så vi hittar lösningar som tar vara på outnyttjade resurser, säger Clara Collste Tamm, kundansvarig på Adven.

Hon syftar på en av Advens bästa grenar, värmeåtervinningen. Idag tas rökgasen från den uppgraderade flispannan tillvara och matar tre stora värmepumpar. De tre ökar i sin tur energianläggningens verkningsgrad. Spillvärme, i sällskap av erfarenhet och expertis, sparar på så vis både miljö och miljoner i Vimmerby.

– Några extra värmekällor behövs inte längre. En hetvattenackumulator och marginal i värmepumparna är nog som back up, förklarar Johan Goike, Advens projektledare.

En sak återstår innan arbetslaget i Vimmerby kan ropa hej, att byta ut spetsoljan. Även om mängden är liten ska den fossila spetsoljan ersätts med RME, en rapsbaserad bio-olja. När den anpassningen inom kort är klar, då är en före detta energislukande pulveranläggning, Arla Vimmerby, både energisnål och fossilfri.

RO ger kapacitet

Trots en avsevärd energibesparing, sänkta kostnader och utsläpp kan varken kundansvariga Clara eller projektledaren Johan peka ut någon särskild detalj som toppar projektet. Det är samarbetet i sig som gjort störst intryck, att förstå Arlas behov och processer och att se dem samspela med det nya energisystemet.

– Det gör något med en att bli ”insläppt”, att få vara med och lära sig hur en mejerist arbetar, berättar Johan Goike och Clara Collste Tamm.

Ur Allan Leanderssons perspektiv innebär samarbetet att det tog fart, att det började hända saker. Som hängiven mejerist – och smålänning – hade han länge sett fram emot att ta vara på spill- och överskottsvärmen. När lösningarna nu är på plats ser han en detalj, en efterlängtad sådan, som särskilt betydelsefull.

– Kronan på verket är RO:n, slår Allan Leandersson fast.

RO (reverse osmosis eller omvänd osmos) har länge använts inom vattenrening, inte minst för avsaltning. I mjölkpulverproduktion ”filtrerar” RO:n vattnet ur mjölken mer effektivt än andra metoder. Skillnaden ger en optimering av mjölkflödet som i sin tur ökar Arlas kapacitet med ungefär 20 procent.

Underhållsfri energi

Arla och Adven samarbetar enligt modellen Energy as a Service®. Det innebär att Adven tar över energisystemet (eller bygger ett nytt) och sedan driver och utvecklar det på plats. Partnerskapen är minst 15 år, men gärna 20 eller 30 år långa.

Arla betalar för den energi man använder och får dessutom energiförsörjningen långsiktigt säkrad. En annan poäng med partnerskapet är att Adven ansvarar för energin medan Arla kan fokusera på sin produktion. Det ligger i Advens intresse att underhålla systemet för en långsiktig hållbarhet. Flera av Advens partnerskap har idag passerat porslinsbröllop, det vill säga 20 år. Några har till och med passerat 40 år – och förnyas fortfarande.

– Visst är det ett stort åtagande, från båda håll, men när vi väl kommit över den tröskeln är det win-win, summerar Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson.

Fakta om samarbetet:

  • 2021 tog Adven över den existerande biopannan på 14 MW och ökade verkningsgraden genom att bland annat optimera bränslemixen och införa ett nytt styrsystem.
  • Med rökgaskondensering och RO-filter sparas ytterligare cirka 50 GWh per år, totalt minskar energiförbrukningen i Vimmerby med 40 procent.
  • RO:n optimerar mjölkflödet vilket ger 20% utökad produktionskapacitet.
  • CO2-utsläppen sjunker med 70 procent, vilket innebär cirka 3 000 ton koldioxid per år.
  • När den sista spetsoljan byts ut och ersätts av RME (rapsbaserad bioolja) blir Arla Vimmerby dessutom fossilfritt.
  • Utöver Vimmerby samarbetar Adven och Arla sedan 2016 även kring energiförsörjningen på mejeriet i Kallhäll.