Långsiktigt partnerskap med Nynas sparar 2 miljoner ton CO2

2024-02-21
Samarbetsberättelser Industrier Kemi & läkemedels

Två decennier, så länge har partnerskapet med raffinaderiet Nynas i Nynäshamn varat. Ett partnerskap som sparar miljoner – i såväl pengar som koldioxid. Det så kallade porslinbröllopet firas inte med pompa och ståt, däremot med årliga klimatförbättringar.

– Varje gång vi omförhandlar energiavtalet överväger vi om vi ska göra det själva eller om vi ska fortsätta samarbetet med Adven. Då tar det ungefär tre sekunder innan vi inser hur mycket arbete, kapital och tid som krävs för att driva det här, poängterar Peter Eriksson, Teknisk Chef på Nynas.

Ibland måste man ta ett steg tillbaka för att se hur samarbetet gett resultat över tid. När Adven tog över ansvaret 2004, ersatte bolaget oljepannorna med en biobränslepanna med högre verkningsgrad. Raffinaderiet i Nynäshamn blev genom det här det första oljeraffinaderiet i världen som huvudsakligen drivs med biobränsle. Utöver det byggde Adven ett nytt fjärrvärmenät i kommunen, som möjliggjorde återvinning av restvärme från raffinaderiet. Skiftet från fossila bränslen har gjort att energisystemet i helhet sparat 2 000 000 ton koldioxid, en siffra som motsvarar 5,5 procent av Sveriges totala utsläpp år 2022.

Raffinaderiet i Nynäshamn är det största inom Nynaskoncernen. Här tillverkas bitumen, som bland annat används som bindemedel i asfalten som används på våra vägar. Raffinaderiet är också en av de största tillverkarna i världen av nafteniska specialoljor som används i flera väsentliga industriapplikationer, bland annat till transformatorer, till katalysator- och hydreringsteknologi och till industriella smörjmedel.

Samarbete gör omställning möjlig

En av utmaningarna för energiomställningen är att industrier förutom energiproduktionen har sin kärnverksamhet som de riktar fokus mot. Det gör att energioptimeringen ofta kommer lite i andra hand. Advens Jonas Dyrke som har varit med sedan starten beskriver energisamarbetet som ett äktenskap som kräver tillit, förtroende och ständigt arbete.

– Jag som varit med från början tycker att det varit ett mycket konstruktivt samarbete där vi både fått ge och ta. Andan har varit mycket positiv och det har utvecklat oss båda, menar Jonas Dyrke.

Peter Eriksson skrattar och inflikar:

– Man får tänka över vem man väljer att gifta sig med – och lägga lite tid och energi på att det blir rätt.

Advens Jonas Dyrke, tillsammans med Peter Eriksson och Mikael Dahlskog som under dagen firar 20 år av energisamarbete.
Advens Jonas Dyrke, tillsammans med Peter Eriksson, Teknisk Chef på Nynas och Mikael Dahlskog, Platschef på Nynas som firar 20 år av energisamarbete.

112 000 ton vatten sparas per år

2018 byggde Adven även en ny vattenbehandling som har två stora fördelar. Den sparar energi, ungefär 20 GWh per år, vilket motsvarar en tredjedel av uppvärmningen av hela Nynäshamns fjärrvärmenät. Dessutom sparar vattenreningen en stor mängd vatten, runt 112 000 ton per år. Sedan samarbetet påbörjades har Nynas också halverat sitt behov av processvatten, vilket lett till ytterligare stora vattenbesparingar.

– Den nya vattenbehandlingen sparar ungefär 112 000 ton per år, lika mycket som 600 villor förbrukar på ett år, beräknar Jonas Dyrke.

Vattenbehandlingen använder kommunalt stadsvatten. Stadsvattnet, samma vatten som vi dricker, är inte rent nog att göra ånga av. För att rena vattnet behöver det hålla 20 grader, vilket kräver en höjning i temperatur från de normala 7–8 grader vattnet håller i ledningarna. För att lyfta temperaturen användes tidigare ånga och förutom det också kemikalier och spolvatten för att rena vattnet.

– För att höja vattnet från 7 till 20 grader behövs inte ånga på 220 grader resonerade vi. Till det räcker restvärme gott och väl, menar Jonas Dyrke.

Genom att byta systemet för vattenrening och ta vara på den restvärme Nynas redan har kan de spola bort mindre vatten. Dessutom behöver inte Adven längre producera lika mycket högtempererad ånga.

Fjärrövervakning dygnet runt

Anläggningen, som levererar energi både till raffinaderiet och till Nynäshamnsborna, sköts av Advens driftpersonal och fjärrövervakas dygnet runt. Kontrollrummet har kontinuerlig kontakt med raffinaderiet och utöver det har bolagen regelbundna styrgrupps- och utvecklingsmöten. Driften optimeras varje dag efter Nynas ångbehov och mängden restvärme som kommer från raffinaderiet. Även elpriset är en viktig del, eftersom anläggningen har en ångturbin.

Det viktigaste är att Adven är specialister på energi och att vi kan fokusera på det vi gör bäst.

Mikael Dahlskog
Platschef på Nynas

Fakta om samarbetet:

  • Genom det nya energisystemet sparas över 100 000 ton koldioxid per år.
  • Miljöförbättringarna har belönats med 80,8 miljoner för skiftet till biobränsle och 5,3 miljoner för Advens effektiva vattenrening från Naturvårdsverket.
  • Adven bytte Nynas gamla oljepannor mot en 24 MW fastbränslepanna som drivs med bio- och återvunna bränslen.
  • Fastbränslepannan kan vid behov också hantera mer komplexa bränslen som avloppsslam, industrislam eller slakteriavfall.
  • Vattenbehandlingen använder sig huvudsakligen av 5 olika RO-filter (Reverse Osmosis) för att rena och filtrera vattnet på ett effektivt sätt.
  • Restvärmen från Nynas motsvarar 40 GWh per år.