Kretslopp minskar fabrikens vatten- och energiförbrukning kraftigt

2021-06-22
Samarbetsberättelser Industrier

Adven producerar ånga och värme till Nammos fabrik i centrala Finland. Genom att cirkulera vattnet som används i tillverkningen har man halverat vattenförbrukningen och kunnat ta till vara på tidigare outnyttjad värme, som man istället för ut på det lokala fjärrvärmenätet. Besparingen motsvarar energiförbrukningen för 250 villor.

Nammos fabrik i Vihtavuori i centrala Finland har producerat krut sedan 1920-talet. 2014 ingick Nammo och Adven ett långsiktigt avtal om energileverens. Adven byggde då en biobaserad ångpanna som driftsattes 2015.

Ångpannan har gjort stor skillnad för Nammos tillgång på bränsle, eftersom anläggningen inte längre är beroende av importerade bränslen. Miljöperspektivet var viktigt för Nammo, utöver att förbättra anläggningens lönsamhet.

– Vi tror att hållbarhet är grundläggande för allt företagande, säger Nammo Vihtavuoris vd Ilkka Heikkilä. Det måste vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. När det kommer till energi så innebär det bland annat att vi strävar efter att minska onödiga förluster. Dessutom så har vi tillsammans med Adven arbetat aktivt med att minska vår energianvändning de senaste åren.

Energin levereras till Nammo som en tjänst, vilket betyder att Adven tar hand om produktionen och investeringarna.

– Det faktum att Adven erbjuder hela paketet som tjänst spelade stor roll i valet av partner, fortsätter Heikkilä. De driver anläggningen utan att vi behöver oroa oss. Det var också viktigt för oss att vi inte behövde finansiera investeringen, Adven står för investeringen och vi har ett långsiktigt avtal med dem.

Återvinning av vatten halverar förbrukningen

Adven har drivit två olika projekt som hjälpt Nammo att cirkulera vattnet som används i produktionen. Stora mängder vatten från den närliggande sjön Siikajärvi användes tidigare för nedkylning i olika steg i produktionsprocessen. När vattnet värmts upp i processerna har man släppt tillbaka det ut i sjön.

Det första projektet som reducerade vattenförbrukningen genomfördes 2016. Genom att börja återanvända vattnet som användes i syraberikningsprocessen skapade man ett kretslopp som minskade vattenförbrukningen med över 30%. Under 2019 reducerade man vattenförbrukningen med ytterligare en tredjedel, genom att denna gång cirkulera kylvattnet som används vid tillverkningen av eter.

Tack vare dessa projekt tar man nu upp mindre vatten från Siikajärvi och Nammo har mer än halverat sin vattenförbrukning från 2015 års nivåer.

– Att skapa kretslopp på detta vis innebär i praktiken att det är samma vatten som cirkulerar i nedkylningssystemet, och att man därmed tar ut betydligt mindre nytt vatten från sjön, förklarar Advens kundansvarige Jari Ojala. När kylvattnet använts i de olika produktionsstegen uppstår värme som kan återanvändas.

På anläggningen i Vihtavuori återanvänds numer värmen och förs ut i det lokala fjärrvärmenätet, värme som tidigare gick till spillo. Mängden värme som återanvänds motsvarar energiförbrukningen för 250 singelhushåll. Lösningen minskar på så vis även Nammos energiförbrukning.

– Lösningen har skapat alla de kostnadsbesparingar och fördelar som vi förväntade oss, berättar Heikkilä.

Är du intresserad av återvinning av vatten?