Hållbart och energieffektivt badhus med fjärrvärme som stabil bas

Samarbetsberättelser Fjärrvärme

Nu står det där, invigt och klart, med en stabil bas i form av fjärrvärme från Adven. Hällefors kommuns nya badhus är inte bara stilfullt och praktiskt, det kombinerar också olika energislags fördelar för att skapa en energieffektiv och hållbar helhet.

Innan Hällefors kommun byggde sitt badhus skjutsades barnen till Filipstad, 30 minuter bort, för simundervisning – en resa som kostade kommunen och dess invånare både tid och pengar.

– Jag satt på simskolan i Filipstad en söndag kväll och konstaterade att många barn var från Hällefors. För skojs skull började jag att räkna på den bensin och energi som krävdes för att skjutsa dem fram och tillbaka. Med det nya badhuset är det många bilar och bussar som slipper att åka berättar Peter Wiker, projektledare från Hällefors kommun.

Tankarna på ett badhus hade funnits länge och när kyllösningen i intilliggande ishall byggdes om år 2015 hade man det nya badhuset i åtanke. Den tekniska lösningen bygger nämligen på att olika energislags fördelar sammanfogas, för att skapa en energieffektiv och hållbar helhet. Solcellerna på taket ger el som används i kompressorerna för ishallens kylmaskiner. I stället för att värmen som genereras av kylmaskinerna ska fläktas bort, tas den tillvara för att värma antingen ishallens eller badhusets gäster. Det stora värmebehovet och basen för energileveransen i både ishallen och badhuset, är fjärrvärmen – något alla i projektet var överens om från start.

Det stora värmebehovet och basen för energileveransen i både ishallen och badhuset, är fjärrvärmen – något alla i projektet var överens om från start.

– Det var aldrig någon diskussion, även konsulterna från Stockholm sa det. Inte minst eftersom fjärrvärmeledningen ligger så nära som den gör här. Dessutom har vi fjärrvärme i våra andra bestånd förklarar Peter.

Under byggtiden har projektet kunnat använda fjärrvärmen som byggvärme och både Hällefors kommun och Adven har varit nöjda med hur samarbetet har flutit på.

– Det har bara fungerat berättar Peter. Enda synpunkten är att man styrs av Advens prissättning men det är ju ingen skillnad mot vår elleverantör, vi kan ju inte producera all vår el själva heller. Sen är det ju perfekt att ha en lokal producent av fjärrvärmen, jag ser ju rishögarna som Adven använder när jag är ute och springer.

Nu påbörjas arbetet med att optimera energianvändningen gentemot Advens timbaserade prismodell. Ett arbete som görs i samarbete mellan Advens kundansvariga och kunden.

– Under första driftåret analyserar vi kundens energianvändning och optimerar baskapaciteten i prismodellen tillsammans med kunden utifrån det. Därefter sker justeringar i baskapaciteten en gång per år på kundens begäran, berättar Jonas Århammar, kundansvarig för fjärrvärme inom Adven.

Fakta om badhuset:

Invigt sommaren 2023

Bruttoyta 3700 kvadratmeter

 

Läs mer:

Fjärrvärmen i Hällefors