Adven & Hällefors

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Hällefors förser vi dagligen över 280 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Hällefors

I Hällefors har vi ett nära samarbete med Ovako Steel som vi förser med fjärrvärme. Tack vare vårt system kan vi använda deras egen restvärme för att värma deras lokaler. När de producerar mer värme än de själva behöver får Hällefors tätorts cirka 280 fastigheter istället nytta av den, i hus och varmvattenkranar.

I Hällefors finns en fastbränslepanna på 8 MW, en rökgaskondensor på 2 MW samt en oljepanna för spets-och reservproduktion. På Ovako Steels fabriksområde finns en gaspanna för spillvärmeåtervinning i stålverket, samt två oljepannor för reservproduktion som är ihopkopplat med fjärrvärmenätet. Därigenom kan vi omhänderta spillvärme från Ovakos produktion.

Anläggningen i Hällefors, med pannan ”Frideborg” i spetsen, producerar och distribuerar fjärrvärme i Hällefors och Grythyttans tätorter. Här använder vi över 75 procent förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och flis samt 20 procent spillvärme från Ovako.

Har du frågor om fjärrvärmen i Hällefors?

Kontakta oss