30 % av Eastmans energibehov täcks av egna restprodukter

2024-05-07
Samarbetsberättelser Industrier Kemi & läkemedels

På Eastmans fabrik i Kohtla-Järve, Estland, tillverkas kemikalier för produkter som du hittar överallt i vardagen. Här har Adven utvecklat en unik lösning som hjälper kemiföretaget att nyttja restprodukter från produktionen – som tidigare transporterats iväg – direkt i fabrikens egna energiproduktion. På så vis minskar avfallet från produktionen och energianvändningen förbättras. Nu täcker restprodukterna upp till 30 % av fabrikens totala energibehov.

Det globala specialmaterialföretaget Eastman driver en fabrik i Kohtla-Järve som tillverkar bensoesyra, natriumbensoat och mjukgörare för export. Mjukgörare är tillsatser som används vid tillverkning av olika plastartiklar.

Bensoesyra, som finns i naturlig form i tranbär och lingon, framställs syntetiskt för att säkerställa till exempel bättre konservering av kosmetika eller livsmedel. Tillverkningen ger dock en biprodukt som kräver särskild hantering.

Tidigare transporterades restprodukterna flera kilometer bort för säker och kontrollerad hantering.

Energiåtervinning ger dubbla miljövinster

Att hantera avfallsströmmarna från produktionen har länge varit resurskrävande och när produktionsvolymerna ökade behövde Eastman kvickt hitta en lösning. Adven designade då ett koncept som inte bara minskar kostnaderna för avfallshanteringen – utan dessutom omvandlar det till en värdefull resurs lokalt på fabriken.

Nu täcks lite drygt en fjärdedel av fabrikens energibehov av restprodukter. Detta har dubbla miljövinster, både i form av att vi använder resurser mer effektivt och för att man genom energiåtervinning hanterar avfallet på ett kontrollerat och säkert sätt med en rigorös rening av utsläpp och hantering av restprodukter, som exempelvis aska. På så vis uppfylls de strikta miljökrav som finns på den här typen av anläggningar. 

Ånga ’as a Service’

Adven, som varit utvecklare, projektledare och finansiär av projektet, driver nu också anläggningen, som producerar ånga till olika processer i fabriken.

– I Norden ligger Adven i framkant när det gäller att utveckla energilösningar, med stort fokus på att nyttja restvärme, avfall, och olika restprodukter som energikällor. Det sparar inte bara energi lokalt utan minskar också den totala miljöpåverkan och avfallshögarna, förklarar Priit Tiit, projektchef på Adven.

Smidigt samarbete

Priit Tiit säger att under driftsättningen hände flera saker som krävde snabba åtgärder, och nya lösningar.

– Vi behövde experter inom ett mycket nischat område – att hitta rätt personer var avgörande. I projekt som det här är samarbete nyckeln och jag måste säga att vårt samarbete med kunden var exceptionellt smidigt. Med öppenhet och kommunikation löste vi alla utmaningar längs vägen.

De kommande tio åren har Adven helhetsansvar för energiförsörjningen på Eastman’s fabrik vilket hjälper företaget att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet.

Adven’s energianläggning vid Eastmans fabrik i estländska Kohtla-Järve.

Fakta om anläggningen:

  • Andelen avfall från produktionsprocessen som går till deponi minskar med 98 %
  • Energiproduktion: 24 GWh per år
  • Andel energi från restprodukter: 30 %