Hållbarhet

Hållbarhet är vår drivkraft

Vårt syfte är att göra skillnad i en föränderlig värld. Vi befinner oss i en enorm energiomställning, mitt i en verklighet där vi alla måste tänka om och tänka nytt. På Adven jobbar vi med de här frågorna varje dag, och utvecklar hållbara och effektiva lösningar för företag och samhällen.

Vi strävar efter storskalig hållbar påverkan; i de lösningar vi bygger och driver tillsammans med våra kunder, samt i hur vi leder och utvecklar våra medarbetare och vår verksamhet. Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, och banar väg för en bättre morgondag för kommande generationer.

Adven & Miljön

För oss innebär hållbarhet lösningar som förbättrar energi-, vatten- och resurseffektiviteten. Vi strävar efter att utveckla sätt att nyttja förnybara och återvunna energikällor och investerar i att effektivisera användningen av dem. Vi ser till att skydda miljön runt oss genom att förhindra skadliga föroreningar från vår dagliga verksamhet.

Kvalitet, säkerhet och miljö

Kvalitet, säkerhet och miljö är viktiga punkter som vi jobbar med dagligen i vår verksamhet på olika sätt. I Sverige är vår verksamhet certifierad enligt globala standarder för miljö, ISO 14 001.

Adven & Säkerhet

För oss är det grundläggande att arbeta för en säker arbetsplats. Vi vill att våra medarbetare, entreprenörer och besökare ska komma hem tryggt efter jobbet. Vi arbetar därför med ständiga förbättringar för att skapa en säker arbetsplats och säkra arbetsmetoder för att undvika skador och hälsorisker. Riskerna i våra arbetssätt och arbetsmiljö utvärderas och risker hanteras.

Vi följer både proaktiva och reaktiva nyckeltal för hälsa och säkerhet för att mäta våra framsteg. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa en säker arbetsplats med säkra arbetsmetoder för att undvika hälsoskador. Riskerna med vår arbetsmiljö och våra arbetsmetoder utvärderas och risker hanteras effektivt därefter.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka på sin egen och andras säkerhet, de risker som är förknippade med deras arbete och att göra rätt val av arbetsmetoder, utrustning, personlig skyddsutrustning och andra riskkontrollmetoder som tillämpas. Sedan många år tillbaka har vi uppmuntrat våra medarbetare att aktivt rapportera säkerhetsobservationer och förbättringsidéer. Detta har lett till ett imponerande antal effektiva åtgärder för att förbättra säkerheten och har haft en positiv effekt på företagets säkerhetskultur. Kvalitets-, säkerhets- och miljöaspekter är något vi kontinuerligt arbetar med inom hela vår verksamhet.

Vill du jobba med oss?

Se våra lediga tjänster