Hankkija
Referenser

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Ångan till Hankkijas fabrik i Åbo kommer framöver att produceras genom att elda havreskal, en av fabrikens restprodukter. De stigande priserna på fossila bränslen och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet.

Hankkijas fabrik i Åbo tillverkar foder för grisar och fjäderfä. En restprodukt i produktionen är havreskal i pulverform. Adven använder pulvret som bränsle i en bioenergipanna och levererar ånga till fabriksområdet.

– Det är viktigt för oss att använda inhemsk förnybar energi, konstaterar Jarno Erkamaa, fabrikschef på foderfabriken i Åbo.

– Möjligheten att använda våra egna restprodukter var avgörande för investeringsbeslutet, berättar Erkamaa. Vi kommer nu att bli helt självförsörjande på bränsle, kostnadseffektiviteten förbättras och andelen finländskt råmaterial ökar avsevärt. Allt detta skapar mervärde för våra kunder. Kontinuerlig förbättring är en viktig del av vår strategi, och därför vill vi också införa nya lösningar som är mer energieffektiva och bättre för miljön.

Miljövänligt alternativ till gasol

Tidigare producerade fabriken ånga med gasol som bränsle, men efter att gasolpriserna gick upp började man överväga alternativa bränslen. Även miljöaspekten var ett viktigt kriterium.

– Havreskal är ett förnybart bränsle som uppkommer automatiskt i våra processer och nu slipper vi dessutom transportera bort skalet, säger Erkamaa. Vi valde Adven som partner eftersom de visade starkt intresse för att hantera projektet enligt våra önskemål.

Havreskal är ett förnybart bränsle som uppkommer automatiskt i våra processer, nu slipper vi dessutom transportera bort skalet. Vi valde Adven som partner eftersom de visade starkt intresse för att hantera projektet enligt våra önskemål.
Jarno Erkamaa
Fabrikschef, Hankkija Åbo

– Nu kan Hankkija ta tillvara restfraktioner från produktionen och samtidigt ersätta en stor del av gasolen, berättar Advens kundchef Henrik Vasama. Det är med andra ord en mycket mer miljösmart lösning som främjar cirkulär ekonomi genom att minska andelen fossilt bränsle avsevärt. Samtidigt är det en fördel rent ekonomiskt att kunna producera ånga på ett kostnadseffektivt sätt.

Som reservbränsle använder Hankkija träpellets. Den befintliga gasolpannan blir dessutom kvar som reserv- och spetslastanläggning.

Eldning med havreskal kräver ny kompetens

Hankkija levererar havreskal till Advens energianläggning på samma fabriksområde, där Adven producerar ånga till Hankkijas processer som en komplett service. Adven har en motsvarande anläggning i Jockis i sydvästra Finland, där man eldar med kornskal.

– Vi har tidigare erfarenhet av eldning med motsvarande skalrester, säger Advens försäljningschef Teemu Kivimäki. Eftersom havreskalet i pulverform är torrt och lätt ställer en kontrollerad förbränning krav på specialiserad förbränningskompetens och rätt tekniska lösningar. Träbaserat biobränsle har vanligen en fukthalt på cirka 50 procent, medan havreskalspulver bara har cirka 10 procent.

Samarbetet med Hankkija stärker Advens närvaro i Åboregionen. Tack vare Advens starka driftorganisation är kontrollrummet alltid bemannat och operatör finns alltid på plats. Dessutom övervakas driften kontinuerligt på distans från Advens kontrollcenter.

Läs mer:

3 sätt för industrin att bli mer cirkulär

Cirkulär ekonomi i industrin – från avfall till besparingar

Dela