Mirka
Referenser

Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka, en av världen största producenter av slipprodukter, har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett nära samarbete växt fram. Samtidigt som Mirkas produktion ökat har företaget ersätt tjockolja med biprodukter från sin egen produktion, biprodukter som tidigare hamnade på deponi. Allt började när Mirka fattade ett strategiskt beslut att samarbeta med Adven för energi- och ångproduktionen.

Mirka producerade själv all energi och ånga som företaget behövde ända fram till början av 2000-talet, då man började köpa energi som tjänst av Adven. Det var ett strategiskt beslut för företaget, som ville fokusera på produktionen av slipprodukter och slipsystem. I dag producerar Adven energin till Mirkas största produktionsanläggning i Jeppo och på ytterligare en anläggning i närliggande Oravais.

– Att köpa energi och ånga som tjänst gynnar oss på många sätt. För det första har Adven alltid utvecklat väldigt bra lösningar när vi har velat förbättra verksamheten. En annan viktig aspekt är det dagliga och väl fungerande samarbetet mellan oss och anläggningens driftansvarige, som ser till att alla förändringar hanteras snabbt och professionellt, säger Jari Lemberg, teknisk chef på Mirka.

Från och med början av 2020 kommer Mirka även att kunna återvinna värme och vatten mer effektivt. Adven kommer att utveckla en lösning för värmeåtervinning och vattenrening genom RO (omvänd osmos) och leverera som tjänst. Genom att skapa ett kretslopp med en Recovery-lösning kan man minska behovet av biobränslen och gas, som i dagsläget används som reserv och vid peakar. Dessutom sparar Mirka 40 000 kubikmeter vatten per år.

3 000 ton deponiavfall blir till energi

Adven började leverera energi till fabriken i Jeppo i början av 2000-talet. Till en början var energivolymen under 20 GWh, men senare ökade den till 30 GWh och under de senaste åren har den överskridit 50 GWh. Energibehovet har växt i takt med produktionen.

Adven har utvecklat energianläggningen som eldas med fast bränsle sedan 2016, då Adven köpte den av Ekokem och tog över ansvaret för energiförsörjningen till Mirkas fabrik i Jeppo.

– Anläggningen producerar energi för fabrikens behov med fabrikens egna material. Det blir en hel del spillbitar över när slippappret ska skäras i rätt storlek. Dessa restflöden behandlas på fabriksområdet och eldas i energianläggningen, berättar Lemberg.

Starkt lokalt samarbete

Reservanläggningen i området är den enda i Europa som eldas med tre olika gaser: biogas, biometan och propan. Reservanläggningen använder bland annat lokal biogas.

Cirka tre kilometer från Mirkas fabrik finns en biogasanläggning med ett ledning direkt till Mirka. Gasledningen används även av Jeppo Potatis Ab. Biogasen används för att producera fossilfri energi som har ersatt den tidigare tjockoljan.

– Vi har en aktiv dialog med de andra företagen i området. Vi är inte konkurrenter, förklarar Lemberg, varför skulle vi då inte samarbeta och dela med oss av våra erfarenheter när det gäller energiproduktion?

Samarbetet gynnar inte bara företagen utan även hela Jeppo: lokalproducerad energi skapar stabila förutsättningar för företagen och bidrar till områdets utvecklingsmöjligheter. Även miljön vinner på att man återvinner sitt eget bränsle.

Cirka 97–98 procent av Mirkas produktion går till export och produkterna säljs i över hundra länder. De största exportmarknaderna finns i Europa, med Tyskland i topp. Slipprodukterna säljs även till USA. Mirka har 18 dotterbolag runt om i världen, men merparten av produktionen sker i Finland och främst i Jeppo.


Läs mer om hur man kan dra nytta av restprodukter:

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo