Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Industri Livsmedel Energiproduktion
Orkla Group / Panda

Förnybar energi minskar klimatpåverkan från Orklas godistillverkning

En av de största faktorerna som påverkar koldioxidutsläppen från livsmedelstillverkning är energiproduktionen. Varumärket Panda, som tillhör Orkla-koncernen, tillverkar sitt godis med låga utsläpp. Adven levererar ånga till godistillverkningen och värme till lokalerna baserat på förnyelsebara biobränslen. Lösningen implementerades i början av 2010, och har resulterat i en årlig minskning av…

Metall, mineraler & gruvor Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Terrafame

Krafttag kring energiproduktionen minskar Terrafames CO2-utsläpp med 9000 ton

Metallföretaget Terrafame och Adven samarbetar för att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen på anläggningen i Sotkamo med 9000 ton. Det motsvarar 90 procent av företagets totala utsläpp och förväntas kunna realiseras under 2021. Åtgärderna innefattar en ny energianläggning, återvinning av överskottsvärme samt nya investeringar i det lokala fjärrvärmenätet, som allt kommer att integreras…

Industri Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Mirka

Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka, en av världen största producenter av slipprodukter, har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett nära samarbete växt fram. Samtidigt som Mirkas produktion ökat har företaget ersätt tjockolja med biprodukter från sin egen produktion, biprodukter som tidigare hamnade på deponi. Allt började när Mirka fattade…

Livsmedel Energiproduktion
Valio

Skräddarsydd och hållbar energi till Valios mejerier

Adven har sedan många år tillbaka ett omfattande samarbete med Valio. Vid elva av Valios mejerier har Adven designat, byggt och investerat i energianläggningar som förser dem med värme och kyla. Då produktionen skiljer sig åt mellan mejerier har Adven utvecklat olika lösningar anpassade efter respektive mejeris förutsättningar och krav.…

Livsmedel Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Hankkija

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Ångan till Hankkijas fabrik i Åbo kommer framöver att produceras genom att elda havreskal, en av fabrikens restprodukter. De stigande priserna på fossila bränslen och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkijas fabrik i Åbo tillverkar foder för grisar och fjäderfä. En restprodukt…