Lösningar för industrin

Miljöriktiga energi-, vatten- och processlösningar för industrin

Adven har levererat energitjänster till industrin i nästan 40 år. Tack vare förtroendet från våra kunder har vi samlat erfarenhet som gör att vi hela tiden utvecklat vårt erbjudande för att kunna skräddarsy ännu bättre. Vi producerar industriell ånga, värme och kyla och levererar även infrastruktur- och processlösningar för att förbättra energi-, vatten- och materialeffektivitet. Vår modell Energy as a service bygger på långsiktiga samarbeten där Adven tar ansvar för utveckling, investering, byggnation, drift, underhåll och optimering av anläggningen.

Upptäck er potential!

Vi börjar med att skaffa oss en grundlig förståelse för kundens processer och behov. Vi gör en helhetsanalys som avslöjar förbättringspotential i energi- och vattenanvändning, utsläpp och kostnader. Vi djupdyker i flera olika energirelaterade områden, inklusive energi- och vattenanvändning och undersöker möjligheter i restprodukter och avloppsvatten. Helhetsgreppet ger kunderna nya perspektiv på hur deras processer hade kunnat drivas på ett mer energieffektivt och hållbart sätt. Adven står sedan för investeringen som krävs för att genomföra förändringen och även fullt ansvar för projektledning, drift och underhåll av anläggningen under samarbetets gång.

Energiproduktion

Lösningar och tjänster för mer hållbar energiproduktion och effektivare energianvändning.

Industriell vattenrening

Oupptäckta möjligheter inom vattenrening.

Indunstning

Mer effektiva industriprocesser med indunstning med MVR-teknik.

Återanvändning av restprodukter och sidoströmmar

Cirkulär ekonomi i praktiken – från avfall till besparingar.

Välj bransch

Vi är en ledande leverantör av hållbara och cirkulära energi-, vatten- och processtjänster för industrin. Adven har lösningar för hela processindustrin. Läs mer om vilka möjligheter som finns i just din bransch.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Ångförbrukningen var en betydande kostnadspost, och därför ville vi hitta nya lösningar för hela vår produktionsprocess. Samtidigt ville vi minska vårt koldioxidavtryck för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Advens förslag på en ny indunstningsmetod slog två flugor i en smäll.
Ville Kyläkoski
Fabrikschef, IFF – Finnfeeds Finland

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?

Clara Tamm

New Business Developer Industrial Solutions