Lösningar för fastigheter

Hållbara fastigheter med förnybar energi

Adven har bred erfarenhet av att leverera energi som tjänst för stora fastigheter. Lösningarna som vi har förverkligat åt våra kunder har hjälpt dem att uppnå ambitiösa klimatmål, ökat värdet på deras fastigheter och möjliggjort för besökare att visas i en mer klimatvänlig miljö. För fastighetskunder producerar Adven värme och kyla genom fastighetsanpassade lösningar baserat på bland annat geoenergi och fjärrvärme. Vår Energy as a service-modell bygger på långsiktiga samarbeten där Adven står för investeringskostnaden och våra energiexperter står för utveckling, byggnation, drift, underhåll och optimering av anläggningen. Vi hjälper dig att nå dina miljömål utan att du behöver investera en krona.

Upptäck er potential!

Det finns goda möjligheter att minska energiförbrukningen och klimatpåverkan i fastighetssektorn. Vi hittar den optimala lösningen för din fastighet genom att först analysera det nuvarande energisystemet och därefter identifiera förbättringspotential exempelvis genom användning av andra energislag som bättre passar fastighetens behov och förutsättningar. Adven strävar alltid mot att hitta de lösningar som har störst kostnadsbesparingar för kunden och som styr fastigheten mot nollutsläpp.

Geoenergi

Förnybar geoenergi för värme och kyla till stora fastigheter.

Hybrida energilösningar

En kombination av olika energiformer för att skapa förnyelsebar värme och kyla med nollutsläpp för fastigheten.

Fjärrvärme

Fjärrvärme för hushåll och fastigheter.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

För Kungsleden är det viktigt att hela tiden tänka nytt och att tänka grönt. Geoenergi i samarbete med Adven passar oss bra då vi kan uppgradera och miljöoptimera samtidigt som vi sänker kostnaderna för värme och kyla.
Eskil Lindnér
Fastighetschef, Kungsleden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?