April 26, 2021
Artiklar

Experten tipsar: tre sätt att förbättra sin energieffektivitet

När vi på Adven skräddarsyr energilösningar till industrier spelar energieffektiviseringar en central roll. En effektivare användning av energi har både klimatmässiga och ekonomiska fördelar. Vi har därför listat de tre vanligaste tillvägagångssätten samt exempel på tillämpningsområden: värmeväxling, effektivare indunstning och användning av värmepumpar.

1) Bättre energieffektivitet med värmeväxling

Genom värmeväxling kan man återvinna värme som annars gått förlorad. Med hjälp av en värmeväxlare kan man till exempel ta tillvara på värmen i rökgaser, avloppsvatten eller ventilationsluft. Det blir extra kostnadseffektivt med varma flöden som rökgaser – som ofta är över 180 grader. Även kallare flöden kan bli effektivt att återvinna men då oftast i kombination med en värmepump (se punkt 3). Med en effektiv återvinning av energi kan man, ofta på ett enkelt sätt, öka kapaciteten i befintlig energianläggning med upp emot 20 procent vilket kan vara välkommet om man exempelvis står inför en expansion. Energieffektiviseringar behöver alltså inte bara vara en besparing av löpande kostnader utan kan också vara till hjälp för att minska behovet av investeringar.

Värmeväxlare har använts länge, men det finns fortfarande stor potential i industrin. Som en del i en ny energisatsning hjälper Adven Terrafame att återanvända upp till 5 megawatt överskottsvärme från sina processer med hjälp av en tubvärmeväxlare.

2) Effektiv indunstning minskar energibehovet

Indunstning är ett viktigt steg i många industriprocesser. Det kan dock vara väldigt energikrävande och därför är det viktigt att indunstningen sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Mechanical Vapour Recompression (”MVR”) är en teknik som möjliggör energibesparingar på mellan 80 och 98 procent jämfört med direkt förångning. Tekniken bygger på ett slutet energisystem där man med hjälp av fläktar skapar ett undertryck som gör det möjligt att driva indunstaren med betydligt lägre temperaturer än vid exempelvis direkt förångning. På så vis minskar det totala energibehovet.

MVR-teknik används bland annat i livsmedelsindustrin, i industriell vattenbehandling och rening men det finns även stor potential i pappers- och massaindustrin. Tekniken passar bäst för anläggningar där man tolererar en högre torrsubstans i slutprodukten. Adven har byggt en indunstningsanläggning åt norska Biokraft, där rejektvatten från biogastillverkningen indunstas till en tiondel av mängden på ett väldigt energieffektivt sätt med hjälp av MVR-teknik.

Läs mer om indunstning med MVR-teknik.

3) Besparingar med värmepumpar

Användningen av värmepumpar i industrin har ökat markant de senaste åren och skapat stora besparingar för företag. Storskaliga industrier producerar antingen ånga och hetvatten i lokala energianläggningar på området eller så köper man energin från en större energileverantör i närområdet. I båda fallen finns goda förutsättningar att realisera besparingar med värmepumpar.

Hos Cytiva tar Adven tillvara på värme från avloppsvattnet med hjälp av tre värmepumpar. Den återvunna värmen använder Cytiva för att värma lokalerna för sina 1200 medarbetare vilket minskar behovet av inköpt energi. Kalla dagar återanvänds värmen även i de egna processerna vid behov och varma dagar kan kylan nyttjas för att hålla nere temperaturen i processen.

Vilken potential finns i er verksamhet?

Vi hjälper industrier att förverkliga sin potential inom energieffektivisering. Kontakta gärna oss för mer information!

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?