Juni 29, 2021
Artiklar

Återvunna bränslen i fokus när Arctic Paper ställer om

I Munkedal i Bohuslän ligger ett av världens miljövänligaste pappersbruk. Just nu pågår arbetet för fullt med att ta nästa steg i utvecklingen: Med en ny klimatsmart energianläggning ska brukets koldioxidutsläpp minskas med 30 000 ton till 2022. I den här artikelserien kan du följa Advens och Arctic Papers resa mot framtidens hållbara papperstillverkning. Den första delen handlar om bränsleval och hållbarhet.

Hållbar omställning i praktiken: Del 1

10 mil norr om Göteborg, där Munkedalsälven möter Örekilsälven, ligger pappersbruket Arctic Paper Munkedals AB. Här tillverkas varje år 160 000 ton papper, vilket gör bruket till en av de ledande tillverkarna av obestruket papper i Europa.

Bruket i Munkedal är inte bara ledande inom sin produktkategori – det är också ett av världens mest miljövänliga pappersbruk. Under de senaste 20 åren har Arctic Paper successivt utvecklat sina metoder och tekniker för att bli mer hållbara. En viktig del i det arbetet har handlat om att minska brukets resursanvändning och utsläppen till luft och vatten genom att rena och återvinna det vatten som används i produktionen. 2020 driftsatte man också ett vattenkraftverk på området för att säkra delar av behovet av förnybar el.

Arctic Paper i Munkedal är ett av världens mest miljövänliga pappersbruk.

För ett par år sedan började Arctic Paper planera för nästa steg: Att drastiskt minska sin klimatpåverkan. Eftersom energiproduktionen har stor inverkan på brukets koldioxidutsläpp, som är ett av bolagets viktigaste hållbarhetsmål, tittade man på att göra förändringar i ångproduktionen. Den huvudsakliga bränslekällan har tidigare utgjorts av naturgas, ett så kallat jungfruligt och fossilt bränsle.

– 2014 gick vi från olja till naturgas och nu har det blivit dags för nästa steg. För oss var det viktigt att vi kunde hitta en långsiktig lösning som bidrog till att kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser samtidigt som den är ekonomisk hållbar, säger Göran Lindqvist, platschef på Arctic Paper i Munkedal.

Minskade CO2-utsläpp med 30 000 ton

För att möjliggöra energiomställningen fick Adven i uppdrag att designa en helt ny energianläggning för Arctic Paper i Munkedal. Anläggningen, som ska stå klar 2022, är en ångpanna med en effekt på 30 megawatt. Den stora skillnaden mot den som funnits tidigare är att den kommer att drivas helt med återvunna bränslen; returträ, papper och plast från industrier och andra verksamheter. Därigenom ger den nytt liv till avfall som inte kan återvinnas eller på annat sätt föras tillbaka i kretsloppet. Anläggningen kommer även att vara utrustad med den bästa tillgängliga tekniken för rökgasrening för att uppfylla befintliga och framtida miljökrav för utsläpp till luft.

Med den nya ångpannan kommer Arctic Paper att ta ett enormt kliv i sitt hållbarhetsarbete genom att radikalt minska användningen av naturgas.

– Omställningen minskar utsläppen från energiproduktionen med omkring 60% eller 30 000 ton CO2-utsläpp per år. Det motsvarar utsläppen från 12 flygresor runt jorden – varje dag, berättar Slavisa Micanovic som är säljansvarig för projektet på Adven.

Mårten Zakrisson, bränslechef på Adven, berättar om processen för att välja rätt bränsle:

– Det är flera saker vi har behövt ta hänsyn för att få fram det bäst lämpade bränslet. Det handlar om att hitta en balans mellan tillgänglighet, kvalitet, energiinnehåll – och såklart kostnader.

Flexibilitet för framtiden

Genom att återvinna energi från avfall kan Arctic Paper också minska mängden avfall som läggs på deponi. På så vis minskas utsläppen till luft och mark ytterligare och dessutom går mindre resurser till spillo.

– Vi gör energi av material som annars hade slutat på deponi. I takt med att man globalt blir bättre på att sortera, återanvända och energiåtervinna avfall kommer vi också att kunna anpassa pannanläggningen så att den även kan hantera andra sorters bränslen, säger Mårten Zakrisson.

Göran Lindqvist menar att övergången till återvunna bränslen är en viktig milstolpe för Arctic Paper, som kommer att få effekter långt utanför Munkedal.

– Det här är ett första steg mot fossilfrihet och ett stort kliv mot gott resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan för oss, både lokalt och i ett bredare perspektiv.

I nästa del av denna artikelserie berättar vi med om tekniken bakom energiomställningen på Arctic Paper i Munkedal.

För mer information om projektet, vänligen kontakta oss.

Så har vi räknat:

Den uppskattade minskningen på 30 000 ton CO2 är beräknad på Naturvårdsverkets schablonvärden för naturgas respektive verksamhets-, och grovavfall. I uppskattningen inkluderas enbart effekten på CO2-utsläppen från bränslebytet i ångproduktionen och inga andra faktorer. I jämförelsen räknar vi med att en flygresa släpper ut 170g CO2/km.

Läs också:

Det första spadtaget hos Arctic Paper i Munkedal

Så fungerar Advens modell för industrisamarbeten

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?