Lär dig mer om fjärrvärme

Är fjärrvärme ett monopol?

De flesta av oss gillar att kunna välja fritt och ogillar att känna oss bundna till en leverantör, oavsett vad det gäller för produkt. Vissa uppfattar just fjärrvärme som ett monopol och att man som kund inte har något val. Här förklarar vi hur fjärrvärmen har en monopolliknande ställning samtidigt som det är en högst konkurrensutsatt uppvärmningsform då de finns alternativ för dig som kund.

Läs mer

En miljövänlig och resurssmart uppvärmningsform

Fjärrvärmen i Sverige är miljövänlig på många sätt. Tack vare fjärrvärmen har svenska hem gått från att värmas av fossila bränslen som olja och kol, till förnybar värme. Det som eldas för att värma upp vattnet är dessutom resurser som annars skulle gå till spillo. Röken från förbränningen renas också, så processen är miljövänlig från start till mål.

Läs mer

5 energibesparingstips till villaägare och fastighetsägare

Att förbruka så lite värme som möjligt är både bra för miljön och för plånboken. Här har vi samlat några snabba energibesparingstips till dig som är villaägare eller fastighetsägare. Har du frågor eller funderingar eller behöver mer tips och råd kan du alltid kontakta vår kundservice.

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Istället för att varje hushåll ska ordna med egen uppvärmning, kommer fjärrvärmen från centrala värmeverk som sprider värmen – i form av varmt vatten – till hundratals närliggande hushåll och byggnader. Det är den centrala idén med fjärrvärme. Vattnet värms upp med hjälp av till exempel spillvärme från industrierna eller andra bränslen i form av rester från skogsavverkning eller annat avfall. På så vis blir skräp som annars skulle gå till spillo en källa till ny värme.

Läs mer

Priset på fjärrvärme – så fungerar det

Det pris du betalar för din fjärrvärme beror på var i landet du bor och verkar, eftersom priset till stor del baseras på lokala förutsättningar för det bränsle som används, vilka alternativ till fjärrvärme som finns och naturligtvis även på hur mycket värme du använder. Fjärrvärmepriset är alltid konkurrenskraftigt i jämförelse med andra uppvärmningsformer där du bor – och oavsett hur bränslepriserna varierar över tid är priset alltid stabilt och förutsägbart för dig som kund.

Läs mer