Nyheter

Allmänt Fjärrvärme

Adven står bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor

Trots att uppvärmningssektorn gjort stora framsteg mot att bli fossilfri, uppgår växthusgasutsläppen från sektorn till nästan 10% av Sverige totala utsläpp. För att uppnå visionen att bli ett av världens första fossilfria länder måste därför ytterligare förbättringar ske. Med anledning av detta har ett stort antal aktörer inom värmesektorn, inklusive…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion
Arctic Paper

Bruket ställer om energiförsörjningen och minskar utsläppen med 60%

Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i Västra Götaland, som är ett av koncernens tre pappersbruk, använder idag naturgas som energikälla i produktionen av ånga. Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i…

Fjärrvärme

Klimatsmartare mässor under Vasaloppet

Vasaloppet och Adven färdigställer i år uppvärmningen av samtliga mässtält med förnyelsebara råvaror. Arbetet med att fasa ut dieseluppvärmningen i Vasaloppets mässtält i Sälen, Mora och Oxberg påbörjades 2017 och slutförs nu med pelletsuppvärmning i Sälen samt grön el i Oxberg. Något som kommer att göra merparten av Vasaloppets uppvärmning…

Cirkulära resursflöden

Konceptutveckling av cirkulära lösningar – hur går det till?

Med cirkulära lösningar, det vi på Adven kallar Recovery-lösningar, kan man effektivisera energiförbrukningen inom industrin och på så vis minska utsläpp och slöseri med resurser. Men hur går det till när vi designar ett slutet kretslopp? Vilka områden ska man analysera för att minska det totala energibehovet och samtidigt skapa…

Industri Livsmedel

Innovativa energilösningar för stora livsmedelsföretag

Adven erbjuder innovativa energilösningar åt den nordiska och baltiska livsmedelsindustrin. Ett partnerskap med oss ger kunden möjlighet att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Våra specialister kan identifiera potentiella utvecklingsområden och bidra med insikter för att utveckla energilösningarna. Inom livsmedelsindustrin har energiproduktionen länge byggt på fossila bränslen. På senare år har…

Allmänt Industri Fastighet

”Varför skulle vi köpa energi som tjänst när vi klarar oss bra som det är?”

När vi på Adven diskuterar energi- och vattenfrågor med företag och berättar om vår servicemodell stöter vi ibland på olika invändningar, som exempelvis ”Det fungerar bra som det är” eller ”Vi vill producera vår energi själva”. Låter det bekant? Här bemöter vi några av de vanligaste invändningarna. ”Det fungerar bra…

Cirkulära resursflöden

Adven utgör navet för industriell symbios i Hangöregionen

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergieffekter i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme tillvaratas dessutom i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven. Tre stora industriföretag i Hangöregionen har valt Adven som partner inom värme- och…

Industri Energiproduktion

Laholms största industri blir 100% fossilfri med Adven

Svenska kärnmaterial-producenten Diab AB har tecknat ett avtal om hetvatten och värme med Adven. Genom att byta till biobränsle blir Diabs produktionsanläggning i Laholm 100% fossilfri år 2019. Diab är en global producent av lättviktsmaterial inom kompositbranschen som används i konstruktionen inom vindkraft-, transport-, båt- och flygindustrin. Produktionsanläggningen i Laholm,…

Geoenergi

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans: han är expert på värme och kyla till logistikterminaler baserat på geoenergi. DB Schenker, en global ledare inom logistiktjänster, bygger nu ett nytt logistikcenter i Björneborg i Finland. Under projektledare Lasse Aitamaas ledning har Adven samtidigt byggt…