Nyheter

Industri Livsmedel Energiproduktion

Ny biopanna vid Valios mejeri ger minskade utsläpp och ökad säkerhet

Adven och Valio har ingått ett nytt avtal som innebär att energiproduktionen i finska Turenki kan ställas om. Mejeriet ska drivas med förnybart biobränsle, något som minskar koldioxidutsläppen med 5 000 ton per år. Valio tar därmed ett steg närmare sitt mål att nå koldioxidneutralitet till år 2035. Genom omställningen…

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Totala energibehovet nästan halverat när spillvärme återvinns – CO2-utsläppen från Apetits Säkylä-fabrik minskar med 80 %

Apetit Group har tecknat ett avtal med Adven om en ny energilösning vid Apetits fabrik i Säkylä, Finland. Avtalet innefattar Advens ”Energy as a Service” där Adven ansvarar för design och implementation av den nya energianläggningen, som kommer att förse Apetits produktionsprocesser med energi. Efter färdigställandet kommer Adven även att…

Livsmedel Cirkulära resursflöden

Så blir Viking Malts nya energianläggning ännu mer effektiv – redan innan den har byggts

I januari 2021 fick Adven i uppdrag av Viking Malt, en av världens största producenter av malt för ölbryggning, att utveckla en helt ny typ av energianläggning för koncernens nya mälteri i Lahti, Finland. Den nya anläggningen väntas stå färdig i början av 2023 – och nu utökas uppdraget ytterligare.…

Industri Energiproduktion

Adven/Värmevärden får stöd från Klimatklivet för projekt inom energikonvertering

Adven/Värmevärden får 40 miljoner kronor i investeringsstöd från Naturvårdsverket för ett energikonverteringsprojekt för en industri i Kvarntorp utanför Kumla. Projektet syftar till att ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen till att drivas av skogs- och sågverksrester från närområdet. Konverteringen kommer att minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 8 500 ton per år.…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Avancerad teknik ger flexibilitet för framtiden på Arctic Paper

Arctic Paper Munkedals AB är en av Europas ledande tillverkare av obestruket papper. För ett par decennier sedan inledde företaget en förändringsresa för att blir ledande även inom hållbarhet. Nu tas ett nytt och viktigt steg: Brukets koldioxidutsläpp ska minskas med 30 000 ton till 2022. I den här artikelserien…

Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Biprodukt från havre hjälper Raisio Group mot koldioxidneutralitet

Adven har designat och byggt en ny bioenergibaserad värmepanna för Raisio Groups spannmålskvarn i finska Nokia. Kvarnen, där bland annat havreprodukter framställs, får sedan i juni sin energi från – skal från havrekärnor. Med den nya värmepannan har Raisio tagit ett stort steg mot sitt långsiktiga mål: En helt koldioxidneutral…

Industri

Adven växer till Nederländerna – bidrar till att växla upp energiomställningen

Som en del i strategin att växa utanför Norden och Baltikum går Adven nu in på den nederländska marknaden. Med Advens hållbarhetsfokus och sina framgångsrika erfarenheter av energieffektivisering vill man bidra till att snabba på energiomställningen och minska koldioxidutsläppen i den nederländska industrin. Nederländerna blir Advens första marknad utanför Norden…

Industri Livsmedel Kemi & läkemedel ...

Finnfeeds Finlands fabrik i Nådendal ställer om till biobränslen

Finnfeeds Finland, en del av IFF-gruppen, utökar sitt samarbete med Adven. Fabriken i Nådendal producerar betain, en produkt som återfinns i bland annat kosmetiska produkter som exempelvis schampo. Från och med 2022 ska Adven ansvara för att leverera den processenergi som behövs i tillverkningen – vilken blir nästan helt biobaserad.…

Industri Industriell vattenrening

Vattenrening som tjänst hjälper industrier att prioritera vattenhanteringen

De flesta industriföretag sköter idag sin vattenrening själva på ett eller annat sätt. Genom att istället köpa vattenreningen som en tjänst kan företag ge vattenfrågan ett större fokus och minska sitt klimatavtryck samtidigt som man kan frigöra resurser till annat. Att rena och behandla industrivatten är en komplicerad och resurskrävande…