Vi förbereder fjärrvärmen för högsäsong

2024-05-29
Nyheter Fjärrvärme

Under sommaren när värmebehovet är som lägst förbereder vi fjärrvärmeanläggningarna för högsäsong. Det gör vi för att våra kunder ska ha tillgång till trygg och pålitlig värme, året runt. Något som inte bara säkrar vår energileverans till boende, utan som också bidrar till robusthet för industrier och samhällen på de orter där vi verkar.

– Arbetet är viktigt för att vi ska kunna leverera värme och varmvatten, som hela samhällen är beroende av, menar Alessandro Canu, Produktionschef på Adven.

Varje år genomför vi ett omfattande revisionsarbete för att reparera pannor och förbättra vår driftsäkerhet. Arbetet planeras noggrant och genomförandet är ofta intensivt. Trots det är arbetet något som ofta passerar kunder obemärkt förbi. Under ett revisionsarbete påverkas sällan värmeleveransen till industrier och boende, även om anläggningen under tiden både rustas och säkras för framtida utmaningar.

Pannorna stängs av för en kort period

Ett revisionsstopp är oftast ett stopp i driften av en panna för att kunna reparera delar som inte kan göras medan den är i drift. Det här sker vanligtvis under en kort period där flera planerade reparationer genomförs parallellt. Under året slits fjärrvärmepannans delar, vissa som är mer kritiska för att pannan ska fungera.

– Vi behöver våra pannor dygnet om, året runt. Därför planeras våra revisionsstopp noggrant för att ha så korta stopp som möjligt, menar Alessandro.

Reservpannor stöttar tillfälligt för att säkra värmen

Våra anläggningar har nästan alltid en extrapanna som står still den större delen av året men som ska kunna användas som reserv när huvudpannan inte är i drift eller är i behov av extra kapacitet. Under de få veckor när revisionsarbetet pågår körs reservpannan i full drift för att fortsatt kunna leverera värme och varmvatten i den mån det behövs.

I Hudiksvall används dock en mer udda teknik. Där har vi ett bergrumslager som komplement, vilket kan användas för att förse samhället med värme medan vi har revisionsstopp. Bergrummet fungerar som ett stort batteri där energi lagras och kan användas när den behövs som mest. En lagring räcker för att täcka Hudiksvalls värmebehov en hel månad. Bergrumslagret ersätter spets- och reservpannor och ökar elproduktionen i Hudiksvall samtidigt som det minskar produktionskostnaderna.

 

 

 

 

Inuti det 25 meter höga bergmagasinet i Hudiksvall lagras energi som kan nyttjas hela året. Foto: Lars Sundin

 

 

 

 

Bergrummet förlänger tidsmarginalen för både underhållsarbete och driftstörningar, eftersom huvudpannans stopp blir mindre kritiska. Genom noggrant genomförda underhållsarbeten av våra anläggningar kan vi förutom att säkra tillgången av värme också minska mängden avbrott i fjärrvärmeleveransen.

Ständiga förbättringar för att korta ner stoppen

I huvudsak sker underhållsarbeten under sommartid. Anledningen till det är att värmebehovet är mindre på sommaren och att stoppen därför påverkar både verksamheten och kunder mindre. Ett revisionsstopp brukar sällan pågå mer än 2–3 veckor, men under den här tiden arbetar vår personal intensivt.

– Efter revisionsarbetet har genomförts planeras genast nästa års arbete. Vi planerar för att bli bättre och snabbare varje gång, samtidigt som vi vill se till att inte behöva ha fler stopp senare under året, avslutar Alessandro.

 

Läs mer:

Så fungerar fjärrvärme

Varför välja fjärrvärme

Hållbart & lönsamt i långa partnerskap