Hållbart & lönsamt i långa partnerskap

2023-08-31
Artiklar Industrier Fjärrvärme

För många bolag och kommuner är steget från fossil till hållbar energi stort. Det kräver kapital, kompetens och helst specifik kunskap om lagar och regler. Just sådant som energibolaget Adven specialiserar sig på…

– Vi kan ta hand om hela energikedjan. Vi effektiviserar, behovsanpassar och reducerar utsläpp medan kunden fokuserar på sin egen produktion, säger Anders Ericsson, vd på Adven.

Kedjan som Anders Ericsson talar om är konceptet “Energy as a service®”. Det innebär att Adven designar, investerar, bygger och driver energianläggningarna efter varje kunds specifika situation. Systemet utvecklas sedan löpande för att hålla minst 15-20 år, vanligtvis längre.

Med den här modellen har Adven blivit en katalysator i industrins övergång från fossilt till förnybart. Valio, Danone, Arla, Nynäs, AB Karl Hedin, Nouryon, Stora Enso, Mirka och Kemira är några av de bolag som i samarbete med Adven har kunnat resurseffektivisera sina verksamheter. Oftast med en remarkabel minskning av CO2-utsläppen som resultat.

 

 

 

– Vi vill både underlätta och snabba på omställningen, men vi vill också bidra till en ökad lönsamhet, betonar Anders Ericsson.

Ökad kapacitet

En vanlig effekt av uppgraderade energi- eller vattenanläggningar är kostnadsbesparingar. När ingenjörerna på Adven tar vara på restprodukter, sidoströmmar, överskottsvärme, dito ånga och vatten minskar energibehovet. För flera bolag har det nya energisystemet också lett till ökad kapacitet, hos exempelvis Arla, Nynas och Hedins.

– Vi är dessutom inte bundna till vissa leverantörer, utan kan fritt utgå från varje enskild kunds egna önskemål när vi utvecklar en ny anläggning, säger Henrik Johansson Casimiro, affärsområdesansvarig för Industriella Energilösningar.

Ett exempel på snillrikt återbruk är finska Viking Malt, en av Europas största maltproducenter och idag också en av de energieffektivaste. Här har samarbetet med Adven gett ett integrerat system där kyla och värme produceras samtidigt. Spillvärmen står för 65 % av värmebehovet och restprodukten kornskal används som bränsle.

 

Robust fjärrvärme

Adven har sedan länge nära samarbeten även utanför industrin. Bolaget har idag 350 produktionsanläggningar som förser industrier, kommuner och fastighetsägare med kyla, ånga eller värme. I Sverige driver företaget 50 fjärrvärmeverk.

 

 

Det nyaste värmeverket, i Säffle, drivs med en ny och flexibel bränslepanna. Den kan hantera flera olika förnybara och återvunna energikällor.

Säffleborna är på så vis relativt oberoende av förändringar på bränslemarknaden. Idag är det sorterat avfall från trä- och pappersindustrin som används, avfall som annars skulle läggas på deponi.

– Fördelarna är inte bara att vi minskar avfallsberget, utan också att vi inte använder till exempel el. Den resursen lämnar vi åt andra, som kanske måste ha den, poängterar Anders Ericsson.

Läs mer: