Skräddarsydd och hållbar energi till Valios mejerier

Samarbetsberättelser Industrier Livmedels

Adven har sedan många år tillbaka ett omfattande samarbete med Valio. Vid åtta av Valios mejerier har Adven designat, byggt och investerat i energianläggningar som förser dem med värme och kyla. Då produktionen skiljer sig åt mellan mejerier har Adven utvecklat olika lösningar anpassade efter respektive mejeris förutsättningar och krav. Ett gemensamt mål för samtliga mejerier är minskad energiförbrukning och minskat CO2-avtryck. Adven är inte bunden till någon specifik teknologi eller typ av bränsle vilket öppnar upp för en stor flexibilitet för att välja det som passar på respektive mejeri.

– Samarbetet med Valio är väldigt intressant då vi har skapat olika lösningar med olika energislag anpassat efter varje mejeri och dess produktionskrav. Med utgångspunkt i det lokala har vi tagit hänsyn till de bränslen som finns tillgängliga i närområdet när vi utvecklat lösningarna, säger Advens kundchef Heikki Aarrejoki.

Mejerierna producerar olika typer av mejeriprodukter vilket innebär att kraven på energiproduktionen varierar. Det krävs en tillförlitlig och säker leverans av energi utan avbrott då Valio driver några av Finlands största mejerier.

– Baserat på volymen mjölk är Lapinlax Valios största mejeri, vilket gör att detta mejeri är viktigt för hela Finlands mjölksektor. Mejeriet kräver en leveranssäker energiförsörjning utan avbrott. Leveranssäkerhet och kvalitet är vårt största fokus, säger Kari Lappi, anläggningsansvarig på Valio i Lapinlax.

Hörnstenarna i samarbetet: biobränslen och de bästa lösningarna

Redan från start etablerade Valio och Adven tydliga gemensamma ramar för uppföljning och utveckling av samarbetet. Det innebär regelbundna möten för att utvärdera de bästa lösningarna som identifieras lokalt på fabrikerna. På så vis delas kunskap för att möjliggöra att de bästa lösningarna kan implementeras på flera av Valios siter.

– Ibland dyker det upp frågor som rör flera fabriker och då är det bra att låta experterna diskutera sinsemellan, det underlättar utveckling och optimering. Jag skulle säga att det stärker vår verksamhet att låta Adven ta fullt ansvar för energifrågor. De erbjuder även centraliserad distansövervakning, vilket bidrar till att förbättra kostnadseffektiviteten, säger Panula.

– Öppenhet är viktigt för oss. Det var ett av våra viktigaste kriterier i valet av partner, eftersom vi måste kunna lita på att Adven både levererar som utlovat och samtidigt utvecklar anläggningarna. Det har de gjort och som fabrikschef kan jag lita på Adven, avrundar Lappi.

Övergång till biobränslen minskar CO2-utsläppen med 17 000 ton per år

2019 fördjupades samarbetet mellan Valio och Adven. Adven levererar bland annat en helt ny pannanläggning med en effekt på 4 megawatt till Valios fabrik i Seinäjoki. Den nya biobränslebaserade anläggningen kommer att minska användningen av olja och torv och på så vis kommer CO2-utsläppen från energiproduktionen att minska med 15 000 ton årligen. Det motsvarar utsläppen från ca 6 000 personbilar.

Även samarbetet på fabriken i Pitäjänmäki har förlängts. Där kommer en ny panna om två megawatt att byggas, vilket minskar koldioxidutsläppen med 2 000 ton.

– Pålitlighet i drift är extremt viktigt för oss, och Advens värmeleverans till fabriken i Seinäjoki har hittills varit väldigt stabil. I valet av energipartner var lönsamheten på projekten viktig, men även hållbarhet, säger Valios energichef Peter Fabritius.

– Valios långsiktiga mål är att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Övergången till fossilfritt bränsle i energiproduktionen är därför ett viktigt steg i rätt riktning, avslutar han.