Fjärrvärmens samlade utsläpp i Sverige minskade under 2022

2023-06-19
Nyheter Fjärrvärme

Förra veckan publicerade Energiföretagen Sverige branschens samlade statistik över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Förutom minskad användning av fossila bränslen minskade även fjärrvärmens utsläpp av klimatgaser med 0,22 miljoner ton

Varje år tar branschorganisationen, Energiföretagen Sverige, fram statistik över fjärrvärmens ”Lokala Miljövärden”. Statistiken redovisar tre miljöperspektiv: hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut i hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Miljövärdena ger dig som kund eller intressent möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

– Som fastighetsägare kan man bland annat använda sig av statistiken för att miljövärdera sin energianvändning. De ger också ett underlag för miljökonsekvenserna när man som kund ska ta beslut om åtgärder gällande exempelvis förändrad energianvändning, förklarar Håkan Bergman, Marknadschef inom fjärrvärme på Adven.

Statistiken i år visar på en minskning, både i användandet av fossila bränslen för produktion av fjärrvärme samt utsläppen av klimatgaser med 0,22 miljoner ton. Minskningen kan förklaras av att 2022 var ett varmare år än 2021 vilket lett till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Samtidigt har branschen arbetat intensivt sedan 90-talet för att fasa ut användandet av fossila bränslen.

– Inom Adven arbetar vi, precis som branschen, för att minska användandet av fossila bränslen. Bland annat har vi som mål att fasa ut användningen av all fossil olja i vår basproduktion till slutet av 2030 inom svensk och finsk fjärrvärme förklarar Håkan.

 

Du kan ta del av Energiföretagens summering och samlade statistik här: Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022 – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)